Het stadsbestuur gaf subsidies voor verschillende initiatieven en organisaties die werken aan internationale solidariteit.

Gent is een open en solidaire stad. Daarom koos het Gentse stadsbestuur ervoor om ook deze legislatuur lokale initiatieven die erop gericht zijn internationale solidariteit op de kaart te zetten, onverminderd te ondersteunen. In 2017 gebeurde dit onder andere door middel van subsidies voor verschillende initiatieven en organisaties die werken aan internationale solidariteit.

Project- en werkingssubsidies

Onder de noemer ‘Gentenaars zonder Grenzen’ kunnen verenigingen die projecten op poten zetten in het Zuiden, rond bijvoorbeeld klimaat, gezondheidszorg of onderwijs, een financiële toelage ontvangen. In 2017 werden op die manier elf projecten voor een totale som van 35.518 euro ondersteund.

Een tweede financiële ondersteuning kunnen verenigingen aanvragen voor sensibiliserende Noord-Zuidprojecten. Sensibiliserende activiteiten in Gent die andere Gentenaars informeren en gevoelig maken voor het belang van internationale solidariteit komen hierbij in aanmerking. In 2017 werden via dit kanaal tien projecten gesteund voor een totale som van 26.974 euro.

Ten derde komen erkende Gentse Noord-Zuidverenigingen in aanmerking voor werkingssubsidies voor hun dagelijkse sensibiliserende werking rond internationale solidariteit. Op die manier ondersteunt de Stad Gent hun gehele jaarwerking. In 2017 kwamen hiervoor vierentwintig verenigingen in aanmerking, die samen konden rekenen op een ondersteuning ter waarde van 64.999 euro. Het bedrag van de subsidie wordt bepaald door het aantal activiteiten dat het voorbije werkjaar in Gent werd georganiseerd.

Noodhulp en 11.11.11

De Stad Gent wil ook solidair zijn met slachtoffers van noodsituaties als gevolg van natuurrampen, oorlogen, ziekten, enz. in landen uit het Zuiden. Daarom voorziet de Stad jaarlijks een budget van 15.000 euro voor de ondersteuning van acute noodhulpsituaties. In 2017 werden drie schijven van 5.000 euro geschonken aan het Rode Kruis, Geneeskunde voor de Derde Wereld en Plan België, om respectievelijk de slachtoffers van rampen in Bangladesh, de Filipijnen en Oeganda te ondersteunen. Hoewel dit bedrag beperkt is, is het voor Stad Gent belangrijk om op die manier slachtoffers van rampen onder de aandacht van de Gentenaars te brengen. Deze subsidielijn geeft met andere woorden een aanzet waarop de Stad haar inwoners oproept om solidair te zijn en ook hun steentje bij te dragen.

Tot slot moedigt de Stad Gent ook het engagement van de Gentenaars aan door een jaarlijkse medefinanciering van de 11.11.11-campagne. Sinds 2011 verdubbelt de Stad Gent elke euro die in Gent wordt opgehaald. Dat de Gentenaars solidair zijn is ook dit jaar opnieuw bewezen: de Stad Gent mocht 75.000 euro bijdragen aan de 11.11.11-campagne bovenop de ingezamelde gelden.

Tijdens deze legislatuur kiezen we er resoluut voor om niet te besparen op subsidies voor internationale solidariteit. In 2017 besteedden we in Gent op die manier een totaalbedrag van ongeveer 220.000 euro. Met dit bedrag verlenen we steun aan verschillende projecten en regio’s in de wereld en tegelijkertijd geven we de talrijke Gentse Noord-Zuidorganisaties een duw in de rug. Deze subsidies zijn een belangrijk instrument, naast de verhoogde inzet die we als stad uitrollen voor allerlei initiatieven rond eerlijke handel.

Tine Heyse, Schepen van Noord-Zuid

Lees meer over financiële steun voor wereldburgers