Hier vindt u informatie over facturatie aan de Stad (de Stad dient te betalen), betalingen aan de Stad (de Stad krijgt geld) en het invorderingsproces (inclusief deurwaarders). U kan ook op deze pagina terecht voor de aanvraag kopie aanslagbiljet of een overzicht van uw belastingschuld.

Hoe factureren?

Facturatie aan de Stad Gent, OCMW Gent, AG Kunsten en Design, AG Erfgoed, SVK Gent, Politiezone Gent en Hulpverleningszone Gent.

Lees meer