Meer weten over de stad waarin u woont, werkt of die u vaak bezoekt?
Hier leest u alles over de troeven van de Stad Gent, op welke manier het bestuur van de Stad Gent de stad doet leven en hoe u zelf uw steentje daartoe kan bijdragen.

Over Gent

Gent is een veelzijdige stad met 25 wijken waar stadsvernieuwing zijn plaats heeft. Cijfermateriaal en allerhande data zijn hier te vinden.

Lees meer

Stadsbestuur

Wie zit in het bestuur van uw stad? Welk beleid voert het bestuur? Wilt u zelf een rol spelen in het beleid? Hoe zit de Stad Gent in elkaar?

Lees meer

Maak een afspraak

Wie vanaf zaterdag 8 oktober op zaterdagochtend langs wil komen aan de loketten van Burgerzaken, moet vooraf een afspraak maken.

Lees meer