Contactgegevens

Botermarkt 17
9000 Gent

Extra informatie

In 1741 werd dit gebouwtje dat aanleunt bij het belfort en de lakenhalle in Lodewijk XV-stijl opgetrokken, naar het ontwerp van David ‘t Kindt. Dit was de cipierswoning die toegang gaf tot de stadsgevangenis. De gevangenis was van 1742 tot 1902 in de crypte van de lakenhalle gevestigd. De benaming Mammelokker wordt ontleend aan het reliëf op het timpaan van de voorgevel en komt voort uit het Gentse dialect (mamme=borst, lokken=zuigen). Een Romeinse legende vertelt over de oude man Cimon, die in de gevangenis tot de hongerdood was veroordeeld. Zijn dochter gaf hem dagelijks de borst, wat hem het leven redde.

Bekijk alle locaties van: Monumenten