Contactgegevens

Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Telefoon: 

Openingsuren

Na afspraak

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag: van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 16 uur

Sluitingsdagen

donderdag, zaterdag, zondag: gesloten

Eerstvolgende feest- en/of brugdag(en)

donderdag 15 augustus 2019: gesloten
vrijdag 16 augustus 2019: gesloten

Gesloten tijdens de Gentse Feesten

maandag 22 juli 2019 tot en met zondag 28 juli 2019: gesloten

Extra informatie

Voor inlichtingen over uw aanslagbiljet Personenbelasting en Onroerende voorheffing zie respectievelijk de Federale Overheid: contactcenter FOD Financiën, tel: 0257 257 57 en 1700, gratis informatienummer van de Vlaamse Overheid.

Bezwaren tegen stedelijke belastingen kan u schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen, Dienst

Belastingen (cel bezwaarschriften), Botermarkt 1, 9000 Gent of online indienen.

Bekijk alle locaties van: Belastingen, Loketten AC Zuid