Extra informatie

De afdeling Bovenschelde beheert en onderhoudt de kanalen en niet-tijgebonden rivieren in Oost- en West-Vlaanderen.