Op zaterdag 9 september worden de heraangelegde groenzones tussen de Godelieve Joliestraat en Schoonakker in Oostakker officieel geopend.

Op zaterdag 9 september 2017 worden de heraangelegde groenzones tussen de Godelieve Joliestraat en Schoonakker in Oostakker officieel geopend.

Officiële opening

Tijdens een ‘Tweewijkenfeest’ van buurtwerking Schoonakker, om 17.30 uur, worden de groenzones ingewijd. Vooraf is er een petanquetoernooi om 14 uur. Erna kunnen buurtbewoners dineren en de benen strekken tijdens een dansfeest.

Van doorgangszone naar ontmoetingsplek

De groenzones tussen de Godelieve Joliestraat en de Schoonakker in Oostakker waren tot voor kort vooral doorgangszones, die buurtbewoners gebruikten om bijvoorbeeld hun hond uit te laten. De buurtwerking Schoonakker gebruikte de plekken ook voor het jaarlijkse wijkfeest.

Nu de heraanleg klaar is, groeien de zones uit tot ontmoetingsplaatsen voor de buurt. Er is plaats om te spelen, te voetballen, te petanquen of gewoon te verpozen.

Rudy Coddens, schepen van Openbaar Groen

Inspraak van de buurt

De buurt gaf, onder andere via een enquête in februari 2016, een aantal wensen door: een petanquebaan, vaste voetbalgoals, een glijbaan, een schommel en zitbanken. Op basis hiervan heeft de Groendienst in de zomer van 2016 een ontwerp gemaakt. In september 2016 was er overleg met de buurt over het ontwerp, in mei 2017 werd de heraanleg afgerond.

Tijdens het buurtoverleg was er bezorgdheid over de inkijk van de gebruikers van de groenzones in hun woningen en aanpalende tuinen. Daaraan werd tegemoet gekomen door het aanplanten van bijvoorbeeld hulst. Er werd ook rekening gehouden met de vraag van de buurtbewoners om voldoende plaats te voorzien voor een tent in de graszone voor het jaarlijkse wijkfeest.

Noordelijke groenzone

Deze zone veranderde het meest.

 

Speelzone voor 0-6 jaar

 • De electriciteitskabine werd geïntegreerd in de speelzone voor 0-6 jarigen. Ze is, met toestemming van EANDIS, omgetoverd door een graffitikunstenaar tot een snoephuisje. Rond het huisje vormt een zandzone een tuintje. Sierlijke planten maken het tuintje helemaal af.
 • Een petanquebaan werd aangelegd.

 

Speelzone voor 6-12 jaar en ouder

 

 • In de zandzone werd een nestschommel gezet.
 • Een brugje verbindt twee grondheuvels (spelprikkel).
 • Tegen één grondheuvel is een glijbaan aangelegd.
 • De kinderen hebben zelf de grondheuvels ontdekt als ideaal fietsparcours. Dit was oorspronkelijk niet zo ontworpen, maar vormt een leuke meerwaarde.

 

Avonturenparcours

Hout, natuursteen (arduinen trottoirbanden) en grondheuvels zorgen voor een natuurlijk avonturenparcours. Dit parcours bevindt zich aan de randen van de groenzone om een zo groot mogelijke avontuurlijke lus te vormen. Deze bestaat uit:

 

 • Twee langgerekte grondheuvels met een maximumhoogte van 1,80 meter. Ze geven de groenzone niet alleen reliëf, maar nodigen de kinderen uit om te ontdekken en verkennen.
 • Een boomstammenwoud door een klein bosje
 • Een natuurstenen pad
 • Een bomenmikado

 

Gent nog kindvriendelijker maken is ook out of the box durven denken. We krijgen regelmatig vragen van kinderen om straatmeubilair kleurrijker te maken. Ik ben trots dat hier we een oude electriciteitskabine konden omtoveren tot een speelhuisje en integreren in de speelzone.

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Zuidelijke groenzone

In deze zone is de herinrichting beperkt gebleven. Er is een voetbalzone met twee vaste voetbalgoals en er werden een aantal bomen aangeplant. Een deel van het terrein is omgevormd van intensief beheerd gazon naar extensief beheerd ‘bloemrijk’ grasland. Dat zorgt voor meer variatie en trekt bloemen en insecten aan.

Drie prioritaire zones in Oostakker

Het stadsbestuur duidde drie groenzones in Oostakker als prioritair aan om aan te pakken in 2016-2017:

 • Najaar 2016: Edmond Ronsestraat. De speelzone is recent heringericht en uitgebreid met speeltoestellen voor 6-12 jarigen en een petanquebaan.
 • In de loop van 2017: Schansakker. Hiervoor is een inrichtingsvoorstel opgemaakt, dat op wijkbeurs is gepresenteerd en in het najaar nog wordt teruggekoppeld aan de buurt, om dan tot uitvoering over te gaan.
 • Voorjaar 2017: Godelieve Joliestraat-Schoonakker

Bekijk meer over wijk: Oostakker