Onder de noemer ‘Operatie Geslaagd’ verzamelen we alle acties die we in Gent ondernemen tegen vroegtijdig schoolverlaten

Werkgroep 'Operatie Geslaagd' verenigt partners

Zo richtte Onderwijscentrum Gent een werkgroep ‘Operatie Geslaagd’ op die meer dan twintig partners uit onderwijs, werk en welzijn verenigt. In de werkgroep wordt vroegtijdig schoolverlaten diepgaand geanalyseerd, worden prioriteiten geselecteerd uit het Gents Plan Vroegtijdig Schoolverlaten en krijgen acties concreet vorm. De gemeenschappelijke doelstelling van de diverse partners is duidelijk: het aantal schoolverlaters in Gent naar beneden krijgen.

Een schoolspecifiek actieplan

Bij het Gentse plan hoort ook het charter ‘Operatie Geslaagd’. Alle Gentse secundaire scholen ondertekenen dat charter, en engageerden zich zo om werk te maken van meer gekwalificeerde uitstroom via een schoolspecifiek actieplan.

Pilootproject 'Samen tegen vroegtijdig schoolverlaten'

Om scholen daarin te ondersteunen, ging in januari 2017 het pilootproject ‘Samen tegen vroegtijdig schoolverlaten’ van start in zes Gentse secundaire scholen. Onderwijscentrum Gent werkte samen met deze scholen enkele instrumenten uit om vroegtijdig schoolverlaten in kaart te brengen. Daarnaast  werd er met elke school een actieplan op maat uitgewerkt om vroegtijdig schoolverlaten terug te dringen. In oktober 2017 startte een tweede ronde van dit pilootproject met nogmaals zes scholen.

Inspiratietraject 'Operatie Geslaagd'

Van februari tot juni 2019 nemen vijftien Gentse secundaire scholen deel aan het interactieve inspiratietraject ‘Operatie Geslaagd’. Daarin wordt een online inspiratietraject gekoppeld aan ‘live’ intervisiesessies. Alle Gentse secundaire scholen werden uitgenodigd om in te stappen in dit inspiratietraject, dat de opvolger is van de hierboven vermelde pilootprojecten.

Massive Open Online Course

In dit inspiratietraject maken scholen kennis met de belangrijkste elementen die hen toelaten om (nog) sterker in te zetten op een autonomieversterkend en verbindend schoolklimaat. Het online luik neemt de vorm aan van een Massive Open Online Course (MOOC), waarin korte theoretische filmpjes worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden, animaties, extra lectuur en interviews. Voor dit inspiratietraject werkt Onderwijscentrum Gent nauw samen met het Steunpunt Diversiteit en Leren, Schoolmakers en CEGO.