Een op zeven Gentse jongeren verlaat de school zonder kwalificatie. Om dat aan te pakken, bundelt Onderwijscentrum Gent de krachten met tal van partners, zowel lokaal als internationaal. Onder de vlag ‘Operatie Geslaagd’ binden ze samen de strijd aan tegen vroegtijdig schoolverlaten.

Onderwijscentrum Gent zet met tal van partners concrete acties op die meer jongeren gekwalificeerd willen laten uitstromen en geeft zo gestalte aan het  Gents Plan Vroegtijdig Schoolverlaten. Het Europese URBACT-project ‘Stay Tuned!’ zoekt mee naar oplossingen voor specifieke uitdagingen die zich hierbij stellen.
 
 
• internationaal: het URBACT-project 'Stay Tuned! Boosting the Frequency of Qualification'