Onderwijscentrum Gent ondersteunt alle scholen die actief inzetten op ouderbetrokkenheid. Dat gebeurt door kennisdeling, opleiding, consulting en coaching. In scholen waar de nood het hoogst is, worden brugfiguren ingezet. De Opvoedingswinkel ondersteunt alle opvoedingsverantwoordelijken van kinderen en jongeren die opvoedingsvragen hebben. 

Wie?

Op deze pagina vindt u de contactgegevens van de coördinatoren, coaches en alle brugfiguren per school.

Lees meer

Projecten

Meer uitleg bij de verschillende projecten die vanuit de brugfigurenwerking worden opgezet.

Lees meer