Nieuwe procedure - Aanvraag gratis Buzzy Pazz voor Gentse kinderen zonder wettig verblijf

Kinderen van 6-14 jaar algemeen

Alle Gentse kinderen tussen 6 en 14 jaar hebben recht op een gratis Buzzy Pazz van De Lijn. Deze gratis Buzzy Pazz wordt opgeladen op een Mobib-kaart.

Door de nieuwe privacy wetgeving kan de Mobib-kaart niet meer automatisch per post opgestuurd worden.

Kinderen die vorig schooljaar al een Mobib-kaart hadden hoeven niets te doen. Hun gratis Buzzy Pazz voor het nieuwe schooljaar wordt automatisch opnieuw opgeladen.

Kinderen die in augustus 2019 (of later) 6 jaar worden en kinderen die recent in Gent gedomicilieerd zijn, 
krijgen een brief van de lijn waarna zij zich kunnen registeren via De Lijn. Heb je nog geen brief van de Lijn gekregen dan is het nog niet mogelijk om je te registreren.

Indien nodig krijgt men, na registratie, in De Lijnwinkel een tijdelijk pasje dat 14 dagen geldig is.

 

Vragen of problemen ivm de aanvraag? Ga langs bij De Lijnwinkels in Gent of bel naar De LijnInfo

Indien nodig krijgt men in De Lijnwinkel een tijdelijk pasje dat 14 dagen geldig is.

 

Kinderen zonder wettig verblijf 6-14 jaar

De gratis Buzzy Pazz voor kinderen zonder wettig verblijf verlengt niet automatisch en wordt per schooljaar opnieuw aangevraagd.

De aanvraag gebeurt door de school. Via een mailtje, met een ingevuld excel formulier, naar Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid Stad Gent.

Nieuw De foto van het kindje kan meteen bij de aanvraag meegestuurd worden.

Nieuw Het excel formulier is aangepast. Gebruik enkel deze laatste versie: Schooljaar 2019-2020 aanvraag Mobib-kaart/Gratis Buzzy Pazz De Lijn voor kinderen zonder wettig verblijf

Er is een handleiding die je op weg helpt bij het invullen van de excel en toevoegen van de foto.

Nieuw Ouders ondertekenen bij de aanvraag door de school een toestemmingsformulier.

Hierbij geven de ouders toestemming aan de school om hun gegevens door te geven aan De Lijn voor de aanvraag van een Buzzy Pazz. De school bewaart dit formulier.

Belangrijk

De dienst Asiel- en vluchtelingenbeleid stuurt alle aanvragen maandelijks door naar De Lijn. Dit is steeds op de 10de van de maand. Houd hier rekening mee.

De foto is enkel nodig bij een eerste aanvraag. Voor een kindje dat vorig schooljaar al een Mobib-kaart kreeg volstaat het om de ingevulde excel te mailen.

De school krijgt (maandelijks) bevestiging wanneer de Buzzy Pazz goed opgeladen is.