Opvang voor schoolgaande kinderen op buitenschoolse momenten op schooldagen en op schoolvrije dagen.

Inhoudstafel

Beschrijving

Voor buitenschoolse opvang voor en na de schooluren, en tijdens vakanties kunt u terecht in de 38 STIBO's (Stedelijke Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang) en 4 IBO's (Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang) van de Stad Gent.

Voorwaarden

Voor wie?

 • De 38 STIBO's (Stedelijke Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang) bieden voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 2,5 jaar tot en met de eerste graad van het basisonderwijs, sommige STIBO's staan zelfs open voor kinderen tot 12 jaar (tijdens vakantiemomenten).
 • De 4 IBO's (Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang) staan open voor kinderen van 2,5 jaar tot en met het laatste jaar van de lagere school.

Wanneer?

Kinderen kunnen terecht in de buitenschoolse opvang:
 • ’s ochtends voor de school, over de middag en ’s avonds na de school
 • op woensdagnamiddag
 • op schoolvrije dagen
 • tijdens de schoolvakanties

Bedrag

Voor de buitenschoolse opvang betaalt u (vanaf 3 januari 2019)
 • in de STIBO’s:

  • Ochtendopvang: 0 euro (gratis)
  • Middagopvang: 0,95 euro
  • Avondopvang: 2,05 euro
 • in de IBO’s:
  • Ochtendopvang: 0,80 euro (per begonnen 30 min)
  • Middagopvang: 0,95 euro
  • Avondopvang: 0,80 euro (per begonnen 30 min)
 
Op woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen en tijdens vakanties betaalt u voor alle stedelijke buitenschoolse opvang
 • 3 euro voor opvang van minder dan 3 uur
 • 4,50 euro voor opvang van 3 tot 6 uur
 • 8,93 euro voor opvang van meer dan 6 uur

 

Mogelijke kortingen

 • Ouders met een lager inkomen kunnen, bij het voorleggen van het nodige bewijs bij de opvanglocatie, een korting verkrijgen op de prijs van de opvang en de catering. Andere aanvragen voor een sociaal tarief worden individueel bekeken.
 • Ouders die meerdere kinderen t.e.m. 12 jaar in eenzelfde stedelijke buitenschoolse opvang hebben, krijgen 25% gezinskorting op de totale ouderbijdrage. Ook bij co-ouderschap of een nieuw samengesteld gezin wordt deze korting toegekend. De gezinskorting is bovendien combineerbaar met de inkomensgerelateerde korting, maar niet met het sociaal tarief.

Procedure

Ouders schrijven hun kind digitaal in via Kinderopvangpunt Gent, wanneer ze wensen gebruik te maken van de vakantieopvang of de jaaropvang van de buitenschoolse opvang.  

Gaat je kind naar de buitenschoolse opvang van de Stad Gent? Dan word je uitgenodigd om je digitaal aan te melden in Kinderopvangpunt Gent.
Dit geldt zowel voor kinderen die gebruik maken van de jaaropvang, als voor kinderen die gebruik maken van de vakantieopvang of kinderen die gebruik maken van beiden.
Op basis van het aantal gereserveerde opvangdagen krijgen de ouders automatisch een aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen.
Zolang ouders beschikken over gerechtvaardigde afwezigheidsdagen, worden er bij een correcte annulatie geen kosten aangerekend. Een correcte annulatie is een melding voor 8.15 uur aan de opvanglocatie dat het kind niet aanwezig zal zijn.

Heeft de ouder geen gerechtvaardigde afwezigheidsdagen meer, of wordt de opvanglocatie niet tijdig verwittigd van een afwezigheid, dan moet de ouder de gereserveerde opvang betalen.

Contacten