Kinderen van 0 tot 3 jaar kunnen voor dagopvang terecht in een onthaalgezin.

Inhoudstafel

Beschrijving

De stedelijke Dienst voor Onthaalouders biedt dagopvang in een onthaalgezin voor kinderen van 0 tot 3 jaar van wie de ouders door werk of andere omstandigheden hun kind overdag niet zelf kunnen opvangen. Eventueel kunnen we ook kinderen tot 12 jaar opvangen buiten de schooluren en tijdens de vakantieperiodes opvangen.

In een onthaalgezin kunnen maximum vier voltijdse kinderen opgevangen worden. De onthaalouders bepalen zelf de openingsuren en op welke dagen ze kinderopvang aanbieden.

De Dienst voor Onthaalouders biedt geen kortstondige opvang bij crisissituaties en doet geen babysitting.

Bedrag

U betaalt maandelijks aan de Dienst voor Onthaalouders. De financiële bijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen en de opvangduur.

We kennen kortingen toe aan wie meerdere kinderen ten laste heeft en voor gezinnen met een meerling.

In deze bijdrage zijn verzekering en gezonde voeding (middagmaal en fruitpap/vieruurtje) inbegrepen.

Procedure

Voor inschrijvingen in een onthaalgezin kunt u terecht bij Tinkelbel, het centrale meldpunt kinderopvang bij Gentinfo.

Contacten