Schoolhoeve De Campagne is een kinderboerderij in het landelijke Drongen.

Schoolhoeve De Campagne is een kinderboerderij waar de relatie kind-dier-plant centraal staat. Kinderen leren er over de natuur, het milieu en het leven op de boerderij. Ze ondervinden hoe ze het best met dieren omgaan.

Naast een kennismaking met de boerderijdieren biedt Schoolhoeve De Campagne ook andere educatieve projecten aan: brood bakken, wolatelier, moestuinproject,... De Schoolhoeve richt zich tot kleuters, de eerste en tweede graad van het basisonderwijs alsook tot het buitengewoon lager onderwijs.

Schoolhoeve de Campagne maakt deel uit van de Educatieve Diensten van het Departement Onderwijs en Opvoeding van de Stad Gent.

Ontdek meer op de website:Schoolhoeve De Campagne