De Arteveldehogeschool peilde, in opdracht van Stad Gent, naar de mening van studenten in Gent over 9 verschillende thema's.

De Arteveldehogeschool peilde in april en mei 2017, in opdracht van de Stad Gent, naar de mening van studenten in Gent over 9 verschillende thema's. 2.690 studenten vulden een online enquête in, genoeg voor een representatieve steekproef. Het stadsbestuur kan nu met de resultaten aan de slag om Gent nog meer kind- en jeugdvriendelijk te maken.

Gent is de grootste studentenstad van Vlaanderen. Meer dan 74.000 studenten studeren in Gent. Het is dan ook maar logisch dat het stadsbestuur de studenten bevraagt en rekening houdt met hun mening. Dit onderzoek levert het stadsbestuur de nodige inzichten om verder aan de slag te gaan.

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Onderzoeksmethode

In totaal werden, tussen 19 april en 12 mei van 2017, 2690 studenten online bevraagd. Dit aantal was groot genoeg om een representatieve steekproef te bekomen.

Het onderzoek peilde naar het huidige gedrag van de studenten en hun mening over verschillende thema’s zoals wonen, mobiliteit, sport, cultuur, bloklocaties, werken, communicatie, welzijn en stemrecht.

Resultaten

Wonen

Het merendeel van de respondenten zit op kot in Gent (63.3%), ruim één vierde pendelt en één op de tien respondenten woont in Gent.

De kotstudenten, waarvan een ruime meerderheid een kot op de private markt huurt, hechten het meeste belang aan betaalbaarheid, privacy en goede voorzieningen zoals internet. De gemeenschappelijke ruimte als ontmoetingsplek heeft afgedaan, maar 'kunnen samen wonen met toffe mensen' blijft wel belangrijk. Ook blijkt dat vrouwelijke studenten veeleisender zijn voor hun woonplek dan mannelijke studenten.

Ruim één vijfde van de bevraagde kotstudenten huurt een appartement of huis. De belangrijkste reden hiervoor is omdat de woonst eigendom is van de student of zijn familie (40%) en omdat de studenten daar kunnen samenwonen met vrienden (36%).

De kotstudenten kiezen voor een bepaalde buurt omdat hun campus dichtbij is en omdat er winkels in de buurt zijn. Studenten hechten ook belang aan de bereikbaarheid van hun kot met het openbaar vervoer.

 

Mobiliteit

Van de respondent-kotstudent komen de meesten (64,0%) met de trein naar Gent. Bijna een kwart (23%) rijdt met iemand mee of wordt gebracht. Slechts 7,3% van de studenten rijdt met een eigen wagen naar zijn of haar kot. Ook de pendelende student komt het vaakst met de trein naar Gent.

Bijna alle verplaatsingen in Gent gebeuren duurzaam met de fiets, het openbaar vervoer of te voet.

Fietsen is een heet hangijzer onder studenten. Op de open vraag over hoe Gent wijzer te maken voor fietsers kwam verkeersveiligheid, betere kennis van het verkeersreglement, een betere verkeerscirculatie en de kwaliteit van de infrastructuur vaak naar boven.

 

Sport en cultuur

Bijna de helft van de studenten doet aan sport. Een overgrote meerderheid van de studenten weet het cultuuraanbod in Gent wel te smaken. Het populairst zijn een avondje film, de verschillende evenementen in Gent en een bezoek aan de bibliotheek. Toch vinden studenten cultuur vaak te duur (188 vermeldingen).

Blokken

Het overgrote merendeel van de studenten blokt nog steeds thuis of op kot. Heel wat kotstudenten vertrekken ook terug naar huis om te studeren.

Werken

Bijna 60% van de studenten heeft een vakantiejob of doet weekendwerk en meer dan een derde doet dit in Gent. Goed nieuws ook voor alle ouders in onze stad want 1 op de 10 studenten past op kinderen.

De Gentse student is ook zeer geëngageerd. Bijna twee derde van de studenten engageert zich op één of andere manier in het verenigings- of studentenleven. Eén op vijf studenten is actief in een jeugdbeweging (19,5%), op de voet gevolgd door studentenverenigingen (17,3%). Een derde plek wordt ingenomen door vrijwilligerswerk.

 

Welzijn en veiligheid

De Gentse student voelt zich veilig in het verkeer en tijdens het uitgaan. Toch is 1 op de 2 studenten al eens slachtoffer of getuige geweest van een voorval zoals bijvoorbeeld diefstal, geweld of intimidatie. Vrouwelijke studenten voelen zich minder veilig dan mannelijke studenten. Studenten mijden bepaalde buurten en parken als het donker is. Het Citadelpark bijvoorbeeld is een van die parken en ook de Overpoort wordt vaak vernoemd.

Stem in Gent, voor (de) Gent(se gemeenteraad)?

Studenten kregen ook de vraag, indien ze zouden mogen kiezen, waar ze dan zouden gaan stemmen bij lokale (overheids)verkiezingen, en voor welke gemeenteraad. 46,2% wil in eigen woonplaats kunnen stemmen voor de eigen gemeenteraad. 26,4% wil, ook als ze niet in Gent gedomicilieerd zijn, voor de Gentse gemeenteraad kunnen stemmen. 6,4% wil in Gent op de gemeenteraad van hun effectieve woonplaats kunnen stemmen en 21,1% weet niet wat ze zouden kiezen.

'Maak Gent negenduust keer wijzer!'

Op het einde van het onderzoek konden studenten vrij noteren wat Gent een nog wijzere studentenstad zou maken. Veel studenten maken van deze vraag gebruik om een pluim te geven aan Gent als studentenstad. Stipter en goedkoper openbaar vervoer, meer evenementen en meer groen zouden Gent echter een nog leukere studentenstad maken.