Naast klaslokalen heeft de nieuwbouw een sporthal, een polyvalente zaal en buitenklassen op een dakterras, voor in totaal 300 leerlingen.

Aan de Offerlaan is een nieuw schoolgebouw voor de nieuwe Freinetmiddenschool Gent verrezen. De nieuwbouw biedt ruimte aan 300 leerlingen en is een realisatie van 'Scholen van Morgen'. Naast klaslokalen beschikt de nieuwbouw over een sporthal, een polyvalente zaal en buitenklassen op een uniek dakterras. De nieuwbouw zal in eerste instantie de noodzakelijke pedagogische en fysieke ademruimte bieden voor de Freinetwerking op de campus.

Gent is een Freinetstad

In Gent zijn er op dit moment vijftien Freinetscholen in het basisonderwijs. Maar kleine kinderen staan vroeg of laat voor de poort van het secundair. Als ze binnen de Freinetfilosofie wilden blijven was er vroeger alleen de keuze tussen het Freinetatheneum De Wingerd en een studierichting van de VIP-school. Die twee scholen, nu reeds buren op de grote campus tussen de Martelaarslaan, Offerlaan en Neermeerskaai, werkten al verregaand samen.

In dit nieuwe concept zijn de eerste twee jaren van Freinetatheneum De Wingerd en de VIP-school samengesmolten tot de nieuwe Freinetmiddenschool Gent. Bovendien wordt op termijn ook de hele campus een Freinetcampus.

We creëren een eerste graad die voorbereidt op algemeen secundair onderwijs (ASO) en technisch onderwijs (TSO). Die leerlingen zitten in dezelfde klassen, in het eerste jaar '1A Oriënterend’. Daarnaast blijft er een tweede stroom, het eerste jaar '1B Oriënterend', dat voorbereidt op verder beroepsonderwijs (BSO). Al die jongeren delen samen de speelplaats en werken af en toe ook samen aan gezamenlijke projecten. Ook nieuw is de intensieve begeleiding van leerlingen naar de tweede graad toe. Het lessenrooster is zo opgebouwd dat leerlingen een doordachte keuze maken voor de volgende jaren, onder begeleiding van hun titularis.

Lutgard Boeynams, directeur Freinetmiddenschool Gent

Dit is een bewuste keuze voor Freinet, een oriënterende eerste graad en het afbreken van schotten op onze scholen.

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Architectuur meets Freinetpedagogie

De nieuwbouw van de nieuwe Freinetmiddenschool Gent heeft de volgende basisideeën:

  • Democratisch gedachtegoed: het gemeenschapsgevoel en samenhorigheidsgevoel tussen leerlingen en leerkrachten bevorderen door de doordachte schakeling van de verschillende lokalen rondom een centrale ‘binnenkoer’.
  • Ongedwongen open plan: de opbouw is transparant en omvat verschillende circulatiestromen die de leerlingen aanzet tot individuele keuzes in het dagelijks gebruik van het schoolgebouw.
  • Verwonderen: de verschillende ruimtes, zoals gang, trap, klas, zaal of dak zijn telkens heel specifiek opgevat maar vormen samen een geheel dat de leerlingen uitnodigt en stimuleert tot creatieve inbreng en zin voor experiment. Zo opent de uitwaaierende trap zich richting speelplaats, maar ontstaat tegelijk een kleine tribune. Het dakvlak nodigt uit om uit de school te breken en biedt tegelijk ruimte aan buitenklassen.

Verdeelplein, sporthal en buitenklassen op uniek dakterras

De totale investeringskost van de werken (afbraak, nieuwbouw, aanleg omgeving, erelonen, ...) bedraagt 10.247.056,94 euro inclusief btw. Het ontwerp van het project werd uitbesteed aan de 'Tijdelijke Vereniging Beel Ingenium Mouton'. De THV Jan De Nul – Van Laere voerden de werken uit. Marjolijn Matthys, Dienst Bouwprojecten, Departement Facility Management (FM) volgde de werken op voor de Stad Gent. Voor dit bouwproject doet het Stedelijk Onderwijs Gent een beroep op de DBFM (Design, Build, Finance en Maintain)-vennootschap ‘Scholen van Morgen’, de inhaalbeweging scholenbouw van de Vlaamse Regering.

De nieuwbouw staat aan de kant van de Offerlaan. Een luifel aan de straatkant zorgt voor een open uitstraling. Midden op het terrein is er een centraal plein of de 'green'. Die structureert de leerlingenstromen tussen de gebouwen. Naast de inkomluifel aan de Offerlaan heeft het gebouw ook een luifel aan het achterliggende plein. Dat plein fungeert als een verdeelplein: een gemeenschappelijke buitenruimte met uitlopers tot aan de straatzijde. Het plein is enkel toegankelijk voor voetgangers.

De totale oppervlakte van het schoolgebouw is verdeeld over drie bouwlagen met een totaal van 4.487 m². De nieuwbouw bestaat uit drie hoofdzones: een duplex van klassen en refter, de polyvalente zaal en turnzaal, de functionele zone ertussen met centrale inkom, verticale circulatie, sanitair en bergruimtes. Er zijn elf klaslokalen, een labo, techniekklas, ICT-klas, PO-klas, leraarszaal, bureaus en een sporthal, polyvalente zaal en refter met keuken. De sporthal en polyvalente zaal zijn zo ingepland om ze ook buiten de openingsuren van de school te gebruiken.

Er is tevens een ruim dakterras van 280 m², waar de buitenklassen plaatsvinden. Ook legde de aannemer de omgeving van 6.738 m² met fietsenstalling voor ongeveer 125 fietsen, een sportterrein (30 x 45 m) en een verhard plein aan.

Zonnepanelen en een groendak

In kader van het RWEG-beleid van de Stad Gent, heeft iedereen aan dit project gewerkt met een oog op de toekomst en het milieu. Zo heeft de school tegenwoordig een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem (bestaande uit zonnepanelen) dat een totaal van 19693,16 kwh/ 10,31 kWh/m² oplevert. Ook is er een extensief groendak van maar liefst 504m² voorzien, recuperatie van het regenwater voor sanitair (naar schatting een 70.000 liter per maand). Het globale isolatiepeil en het energieprestatiepeil van het schoolgebouw behoren tot de betere van de klas dit moment.

Bij deze nieuwbouw is bijzondere aandacht besteed aan de integratie van duurzame technieken om te besparen op energie- en waterverbruik. Zo wordt door de plaatsing van zonnepanelen een deel van de benodigde elektriciteit ter plekke geproduceerd en besparen we drinkwater door de toiletten te spoelen met regenwater.

Martine De Regge, schepen van Facility Management

De werken namen een aanvang op 16 maart 2015. De leerlingen palmden de school definitief in sinds 12 september 2016. Dat was iets later gepland, om te voldoen aan alle veiligheidseisen. De verdere afwerking van de werken bracht nog wat geluidshinder met zich mee. Ondanks deze overlast is de school altijd op een constructieve manier blijven functioneren.

Ontwerpbureau Beel verdient wat extra aandacht. Niet enkel voor het mooie ontwerp, maar ook omdat zij tijdens de uitvoering grote inspanningen leverden om, ondanks enkele tegenvallers, toch te zorgen voor een kwalitatief en mooi resultaat.

Bouwen met ‘Scholen van Morgen’

Via de publiek-private samenwerking DBFM ‘Scholen van Morgen’ staan in Vlaanderen in totaal 165 nieuwbouw- en renovatieprojecten gepland over alle onderwijsnetten heen. De vennootschap staat in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van de schoolgebouwen. In de provincie Oost-Vlaanderen gaat het om een totale investering van 245 miljoen euro in 37 scholenbouwprojecten. In groot Gent worden er zeven nieuwe schoolgebouwen via deze DBFM-formule gerealiseerd.

Informatie

  • Frank Rogge, coördinerend directeur IVA Stedelijk Onderwijs Gent tel. 09 268 21 18, gsm 0474 94 17 87
  • Lutgard Boeynaems, directeur Freinetmiddenschool Gent, tel. 09 269 33 00, e-mail fmg.dir@stad.gent