De school biedt plaats aan 120 kinderen en het kinderdagverblijf mag vanaf nu ook baby’s verwelkomen.

Nieuwbouw De Klavertjes opent de deuren. De nieuwbouw omvat een basisschool, een buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf. Wat ooit startte met twee kleine klasjes zal nu plaats bieden aan meer dan 120 kinderen.

Van kleine kleuterschool naar een volwaardige basisschool

De Klavertjes startte ooit met twee kleuterklasjes, een Stedelijk Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (STIBO) en een peutertuin. Het gebouw dateerde uit de jaren 60 en voldeed niet meer aan de normen en het comfort van ons hedendaags onderwijs. In 2014 besliste het stadsbestuur 72 extra plaatsen voor het lager onderwijs te creëren via een nieuwbouw. Het stadsbestuur koos dan ook voor een volledige nieuwbouw, waardoor de school kan uitgroeien tot een volwaardige basisschool voor kinderen van 2.5 tot 12 jaar. Een school met een Groene en Avontuurlijke Speelplaats en binnenkort ook een nieuwe fietsberging.

De Klavertjes is een bijzondere combinatie van een pedagogisch concept, een stimulerende leeromgeving en een duurzaam en ecologisch gebouw met een fraaie architectuur. 'Samen school maken' krijgt op die manier een nieuwe betekenis. De school biedt plaats aan 120 kinderen en het kinderdagverblijf mag vanaf nu ook baby’s verwelkomen.

De kleinste kinderen komen terecht in groepen van 0 tot 3 jaar, de ouderen in graadsklassen. Door verschillende leeftijden samen te zetten leren jong en oud van elkaar. Ze worden sociaal vaardiger, ze helpen elkaar, hebben aandacht voor elkaars noden en durven hulp vragen. Zo maken we van de kinderen burgers voor morgen.

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Antwoord op de capaciteitsdruk

Vanaf 2020 zal de wijk op de vroegere Maes-site, recht tegenover de school, een feit zijn. De toekomstige kinderen van die wijk zullen een school nodig hebben. Een school aangepast aan de huidige noden en een school die borg staat voor kwaliteitsvolle ontwikkeling op maat van elk kind, met duurzaam als uitgangspunt.

We zetten in op duurzame relaties door openheid en geborgenheid te creëren. Binnen onze kleinschalige setting bieden we open communicatie, structuur en vertrouwen. Zo zorgen we voor rust en een veilig klimaat waar iedereen zichzelf kan zijn met respect voor elkaar.'

Sven Onghenae, directeur De Klavertjes

De school wil inzetten op het groeiproces en de creativiteit van elk kind, en dat op een innovatieve manier. Door hen uit te dagen en hen te laten ontdekken zetten ze in op een duurzame en persoonlijke ontwikkeling.

Een sportzaal voor de buurt

De nieuwbouw brengt een kleuterafdeling, lagere school, buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf samen in een gebouw. Om dat mogelijk te maken zijn er twee kleuterklassen, drie grote en kleine lokalen voor de basisschool, een leraarszaal, een vergaderzaal, leefruimte voor stibo, binnenspeelruimte, slaapzalen, een refter, een sportzaal en een keuken in ondergebracht. De vleugel waarin de refter en de sportzaal zijn ondergebracht kan afzonderlijk worden opengesteld. Zo krijgt de buurt de mogelijkheid om de school ook buiten de schooluren te gebruiken.

Passiefbouw

Het gebouw is ook een passiefbouw. Dat wil, kort door de bocht, zeggen dat er zeer weinig verwarmd moet worden in het gebouw. Door de doorgedreven isolatie volstaat de warmte van de zon en de warmte die machine & mens afgeeft om (een groot deel van het jaar) de school te verwarmen. De isolatie houdt de warmte binnen terwijl een ventilatiesysteem met warmterecuperatie ervoor zorgt dat er steeds verse lucht wordt aangeleverd. Daarnaast zorgen 35 zonnepanelen voor een constante stroom van groene energie en stroomt het regenwater via een hydroactief dak van de groendaken naar het sanitair. (Een hydroactief dak is een dak waarbij het opgevangen regenwater vertraagd wordt doorgesluisd naar de regenwaterputten. Dat zorgt bij hevige regenval voor een betere verdeling van het water, zodat de regenwaterputten niet overlopen en het opgevangen water niet verloren gaat).

Het nieuwe schoolgebouw is zeer energiezuinig, waarbij ook de elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen. Zo blijft het totale energieverbruik van onze stadsgebouwen verder dalen. We streven naar een optimaal gebruik van onze stadsgebouwen. De buurt zal buiten de schooluren de refter en de sportzaal kunnen gebruiken.

Martine De Regge, schepen van Facility Management

Praktische info

  • Kostprijs: 2.804.412,12 euro incl. btw
  • Aannemer: Algemene Bouw Maes nv
  • Architect: Buro-C architecten BVBA