In een aantal vormingen staan we stil bij positieve identiteitsontwikkeling voor jongeren, theoretische kaders en praktische tips en tricks.

Soms hoor je in je werking discriminerende uitspraken, harde standpunten, vang je vragen op rond religie of merk je dat jongeren botsen op de grenzen van deze diverse maatschappij. Je gevoel zegt dat je hierop moet reageren, dat je hier mee aan de slag moet. Maar dat is niet evident. Met deze drie vormingen staan we stil bij de aspecten van positieve identiteitsontwikkeling voor jongeren, we reiken theoretische kaders en praktische tips en tricks aan -  steeds vertrekkend vanuit herkenbare situaties. 

Werk je met jongeren? Heb je nood aan meer houvast?
Dan ben je zeker welkom op één van onderstaande vormingen.
Deze vormingen staan open voor iedereen die met jongeren werkt (zowel professioneel als vrijwillig, van jeugdwerk tot sportclub).

Ook in het schooljaar 2018-2019 bieden we opnieuw een reeks vormingen aan.

Omgaan met diversiteit is en blijft vandaag de dag een grote uitdaging voor zowel jongeren als wie met jongeren werkt.
Samen met jullie willen we jullie expertise hierrond graag verder uitdiepen.

We willen de expertise binnen de groep aangrijpen om verder van elkaar te leren, om enkele groepsprocessen zelf te ervaren en op die manier adequater om te gaan met diversiteit. 

We nodigen jullie dan ook van harte uit op vier nieuwe vervolgvormingen waarover u hieronder meer kunt lezen.

Inschrijven voor het volledige traject kan tot eind oktober bij Charlotte.Vansteelant@stad.Gent.
Bij deelname aan het traject engageert u zich aanwezig te zijn op de 4 vormingsmomenten.    
Het traject is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Alvast tot dan!

 

JEUGDSESSIES 2.0.: PUBERAAL, LASTIG OF RADICAAL?

Sessie 1: Een veilige groep creëren – aan de slag met groepsdynamica

In de meeste groepen spelen subtiele uitsluitingsmechanismen. Deelnemers die zich niet veilig voelen staan niet open voor samenwerking of zelfontwikkeling. Als begeleider kun je het verschil maken. Met enkele simpele inzichten en ingrepen zorg je ervoor dat de activiteiten toegankelijker en inclusiever worden, met minder conflicten en meer motivatie. Je wordt geloodst doorheen de wondere wereld van groepsdynamiek en krijgt inspirerende tips & tricks.
Lesgever: Steven Desanghere (Circusplaneet vzw)
Wanneer? donderdag 8 november van 17u tot 21u
Waar? Overkop Huis Gent, Drabstraat 18, 9000 Gent

 

Sessie 2: Lejo Vzw: Begeleidershouding – ervaringsgericht leren

In deze sessie maak je kennis met ‘active reviewing’, een methodiek om deelnemers ervaringen te laten delen, te laten reflecteren en in ontwikkelingsmodus te laten gaan. Daarnaast komen nog meerdere ‘dynamics’, groepsopdrachten en reflectiemethodieken aan bod. Je kunt zelf een oefening begeleiden en je eigen begeleidersstijl tegen het licht houden.
Lesgever: Lejo vzw
Wanneer? dinsdag 11 december van 17u tot 21u
Waar?  Lejo vzw, Antwerpsesteenweg 701, 9040 Sint-Amandsberg

 

Sessie 3: Meetingpoint

Het vergroten van het leefwereldperspectief van jongeren behoort tot één van de opdrachten van wie met jongeren werkt. Ook binnen een ‘homogene’ groep kan men hier op inzetten. Een meetingpoint organiseert een ruimte waarin maatschappelijke spanningen kunnen besproken worden en uiting kan worden gegeven aan emoties. We bieden jullie een oefenmoment, een meetingpoint, aan om met elkaar in dialoog te gaan. Ten slotte delen 2 jongerenwerkingen hun ervaringen.
Wanneer? Donderdag 10 januari van 17u tot 21u
Waar? Concrete locatie wordt u zo snel mogelijk na inschrijving meegedeeld.

   

Sessie 4: Politiserend werken

Onze samenleving verandert, door fundamentele uitdagingen waarmee ze moet omgaan. Crisissen in de economie, het klimaat, de welvaartmaatschappij, in samenleven, … herstructureren onze maatschappij. Wie met jongeren werkt voelt dit. Maar moet het ook een rol spelen in het bouwen aan de samenleving van morgen, op meer manieren dan het nu al doet? En vooral hoe kunnen we dit doen?
Wanneer? Dinsdag 12 februari van 17u tot 21u
Waar? Concrete locatie wordt u zo snel mogelijk na inschrijving meegedeeld.