Informatief project voor Gentse scholen rond de werking van het stadsbestuur, democratie, burgerschap en participatie.

Via het project Thuis in ’t Stadhuis kunnen leerlingen van de derde graad van Gentse basisscholen kennismaken met de werking van het Gentse stadsbestuur. Bovendien krijgen de leerlingen de kans om eigen voorstellen en ideeën door te geven aan het Gentse stadsbestuur.

Hoe werkt een stadsbestuur?

Het is niet vanzelfsprekend om te vragen aan kinderen wat zij vinden van het beleid in hun stad. Het is voor hen behoorlijk lastig om mee te praten over iets waarin ze niet ‘thuis’ zijn.

Daarom is het geven van informatie, ook over minder evidente zaken, heel belangrijk. Politiek, beleid en bestuur zijn termen die op het eerste zicht in de leefwereld van volwassenen thuishoren. Toch hebben ook kinderen er belang bij om te weten hoe hun stad bestuurd wordt en waarom bepaalde beslissingen genomen worden. Nog belangrijker is dat ze beseffen dat ze zelf ook een stem hebben in dit beleid.

Wat houdt 'Thuis in 't Stadhuis' in?

‘Thuis in ’t Stadhuis’ zorgt ervoor dat deze thema’s niet langer een ver-van-mijn-bed-show zijn. Het brengt ze een stapje dichter bij de leefwereld van kinderen. 'Thuis in 't Stadhuis bevat 3 onderdelen:

  • Een informatiebundel voor leerkrachten
  • ‘Draakslot’: een interactief spel in het stadhuis
  • ‘Ik heb een idee’: een uitnodiging voor de leerlingen om eigen voorstellen naar het stadsbestuur te formuleren.

Informatiebundel

Leerlingen en leerkrachten kunnen in de klas al aan de slag. Een informatiebundel en bijhorende fotobundel bieden leerkrachten een aantal handvaten aan. De informatiebundel is opgebouwd uit vier thema’s: historiek en weetjes over Gent, democratie en democratisch burgerschap, werking van ons stadsbestuur en participatie.

Lees de informatiebundel voor leerkrachten Bekijkfotobundel thuis in het stadhuis (1.71 MB)

Draakslot

Nadat de leerlingen de leerstof in de klas hebben verwerkt, kunnen ze deze in het stadhuis uittesten. Daar zit in de kelder immers de Gentse draak opgesloten. Enkel wie voldoende weet over democratie en aanverwante thema’s, kan de code kraken en de draak uit zijn benarde situatie bevrijden.

Ik heb een idee!

De uiteindelijke doelstelling van het project is om kinderen aan het woord te laten. Door hen grondig te informeren, kunnen zij op een doordachte manier voorstellen doen aan het stadsbestuur. De Stad Gent hecht immers veel belang aan de rechten van kinderen. Elk voorstel wordt meegenomen door de Jeugddienst. Op korte termijn wordt het voorstel, dat de klas gekozen heeft, beantwoord. Indien mogelijk wordt samen met de klas bekeken om een project op te starten.

Hoe intekenen voor dit project?

Het bezoek en het interactief spel in het stadhuis kan elke donderdagvoormiddag tijdens het schooljaar plaatsvinden. Inschrijven hiervoor dient, bij voorkeur telefonisch, te gebeuren via de Jeugddienst.

De informatiebundel en bijhorende fotobundel kunnen gratis via de Jeugddienst aangevraagd worden.

Publicatie “Thuis in ’t Stadhuis – Kinderen aan het woord in het Gentse stadhuis”

Na 2 jaar Thuis in ’t Stadhuis zijn er al heel wat voorstellen gekomen van kinderen. De publicatie werpt een blik op de voorstellen rond speelruimte, groen en natuur, milieu, mobiliteit en verkeer, vrije tijd, sport, openbare ruimte en leefomgeving, en cultuur. De publicatie is gratis op te vragen bij de Jeugddienst.

Leesbrochure kinderen aan het woord in het Gentse stadhuis (1.12 MB)

Lees meer over: Thuis in 't Stadhuis