Welke voorwaarden gelden voor een drankvergunning in een occasionele drankgelegenheid (bv fuiven, buurtfeest, jaarbeurzen, tentoonstelling)?

Als u een evenement wil organiseren dat voldoet aan de volgende voorwaarden, en u wenst alcoholische dranken te serveren, spreken we van een occasionele drankgelegenheid:

  • het betreft een gebeurtenis van voorbijgaande aard,
  • die maximaal tienmaal per jaar wordt georganiseerd en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen doorgaat;
  • deze activiteit georganiseerd wordt door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging (bv in de vorm van een vzw).

Tentoonstellingen en jaarbeurzen zijn altijd een occasionele drankgelegenheid, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant.

Indien u alcoholische dranken wenst te serveren maar niet voldoet aan deze voorwaarden dient u in het bezit te zijn van een vaste drankvergunning (vaste locatie) of een reizende drankvergunning (verplaatsbare bar).

U dient nog steeds uw aanvraag te melden bij dienst evenementen, markten en foren (aanvraag inname openbaar domein) of bij politie (privaat domein maar publiek toegankelijk).

Gegiste dranken

Wenst u enkel gegiste dranken (bier, wijn,…)  te verkopen of gratis aan te bieden voor gebruik ter plaatse, dan moet u niet beschikken over een drankvergunning.

U bent vrijgesteld. Let op: u dient echter wel uw evenement te melden:

Evenement op openbaar domein

U dient enkel een aanvraag inname openbaar domein in te dienen via deze link.

Evenement op privaat domein maar publiek toegankelijk

U dient uw evenement te melden bij politie via deze link.

Gegiste en sterke dranken

Indien u gegiste en sterke dranken (coctails, gin-tonic,…) schenkt dan moet u beschikken over een speciale machtiging van het college. Hier vindt u meer uitleg over de te volgen procedure.

 

 

BezoekReglement occasionele vergunning schenken sterke dranken