Uw handelszaak beter zichtbaar maken via een uithangbord? Of uw gevel opfleuren met een bloemenkorf? Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

Inhoudstafel

Beschrijving

Voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig. Dus ook voor het plaatsen van een uitstek.
Een uitstek is elk voorwerp dat haaks op de gevel wordt geplaatst en dus uitsteekt over de rooilijn.
Zo heeft u vergunningen nodig voor het plaatsen van 

 • een uithangbord
 • een gevelbanner
 • een bloemenkorf of bloemenmand
 • een wimpel

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet het uithangbord of de uitstek voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De uitstek moet aan de gevel bevestigd zijn.
 • De uitstek mag niet lichtgevend zijn (verlichting door middel van externe spots is wel toegelaten)
 • De uitstek mag geen merknamen bevatten. De naam van de handelszaak zelf, mag wel.
 • De oppervlakte van de uitstek moet kleiner zijn dan 4m²

Voldoet  de uitstek niet aan  één of meerdere van bovenstaande voorwaarden, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Bedrag

Het plaatsen van een uitstek is niet belastingplichtig.

Procedure

Via de link in de rechterbovenhoek van deze pagina kunt u het aanvraagformulier openen en invullen.

Het volledig ingevulde aanvraagformulier kunt u 

 • mailen naar innames@stad.gent of 
 • sturen naar de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Afdeling Innames Publieke Ruimte (contactgegevens hieronder)
 • afgeven aan de Balie Bouwen (contactgegevens hieronder)

Elke aanvraag wordt afzonderlijk behandeld en geadviseerd door diverse instanties voor ze te vergunnen. Hierbij geldt het minderhinderprincipe. Dit wil zeggen dat alle innames zo goed als mogelijk op elkaar worden afgestemd om de hinder zoveel als mogelijk te beperken.

U ontvangt uw vergunning ten laatste 21 dagen na de ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag. We contacteren u indien er gegevens ontbreken in de aanvraag. De termijn van 21 dagen start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om uw aanvraag volledig te kunnen verwerken. De verwerkingstermijn voor de vergunningsaanvraag wordt verlengd met 7 dagen tijdens de collectieve sluitingen van de Gentse Feesten en de eindejaarsperiode.

Contacten