U baat een handelszaak uit in Gent en verbouwt uw pand, maar u wilt uw handelsactiviteiten blijven uitvoeren? Vraag uw vergunning hier aan.

Inhoudstafel

Beschrijving

Voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig. Via het aanvraagformulier voor een handelscontainer kunt u een vergunning aanvragen om op het openbaar domein een container te plaatsen waarin u uw handelsactiviteit gedurende uw verbouwing kunt verderzetten. 

Bedrag

De tarieven voor het plaatsen van een handelscontainer vindt u in het Belastingreglement op het privaat gebruik van de openbare weg.

De tarieven zijn afhankelijk van

  • de locatie
  • de periode (dagtarief, jaartarief)
  • de oppervlakte die u inneemt

Uitzonderingen

Indien de verbouwingswerken meer dan 90 dagen duren is een omgevingsvergunning vereist.

Procedure

Via de link in de rechterbovenhoek van deze pagina kunt u het aanvraagformulier downloaden en invullen.

U kunt het volledig ingevulde aanvraagformulier via 3 manieren aan ons bezorgen:

Elke aanvraag wordt afzonderlijk behandeld en geadviseerd door diverse instanties alvorens ze te vergunnen. Er wordt gewerkt volgens het minderhinderprincipe. Dat betekent dat alle innames zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Opgepast!

Ligt uw handelszaak langs een gewestweg? Dan dient u een bijkomende vergunning aan te vragen aan het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen.

Wanneer mag ik een beslissing verwachten?

U ontvangt uw vergunning ten laatste 21 dagen na de ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag. We contacteren u indien er gegevens ontbreken in de aanvraag. De termijn van 21 dagen start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om uw aanvraag volledig te kunnen verwerken. De verwerkingstermijn voor de vergunningsaanvraag wordt verlengd met 7 dagen tijdens de collectieve sluitingen van de Gentse Feesten en tijdens de eindejaarsperiode.

Contacten