Gent is de eerste centrumstad die een eigen visienota heeft over de toekomst van de handelszaken. Hoe wil de Stad de uitdagingen aanpakken?

Op 6 juli 2016 keurde het Vlaams parlement het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid goed. Daardoor kunnen lokale besturen een echt handelsvestigingsbeleid uittekenen, zowel op het vlak van visie, planning als vergunningen. De eerste stap is een visienota, die daarna uitgewerkt wordt tot een aantal ruimtelijke instrumenten. Deze documenten zullen de basis vormen voor het vergunningsbeleid.

Op 19 februari 2018 keurde de Gentse gemeenteraad de visienota goed. De nota koppelt economische doelstellingen aan een ruimtelijk kader. Gent wordt onderverdeeld in 6 typologieën, elk met zijn eigen doelstellingen en ondersteunende voorschriften:

het kernwinkelgebied van 9000 Gent, de kernwinkelgebieden van de deelgemeenten, de baanwinkels, de schakelstraten, het buurtwinkelgebied ende overige gebieden.

Voor elk van deze gebieden zijn eigen doelstellingen en ondersteunende voorschriften bepaald.

Leer meer over het handelsvestigingsbeleid