Uniek samenwerkingsverband voor ontwikkeling CCU-hub Regio Gent

Streven naar leefbare, gezonde steden en regio’s met minder CO2 uitstoot is een belangrijke maatschappelijke uitdaging die de huidige en toekomstige generaties sterk beroert en aanbelangt. Zowel de Europese, Vlaamse als lokale overheden zetten hierrond streefdoelen op en ambiëren tegen 2030 of 2050 naar aanzienlijk minder uitstoot te evolueren.

De Cleantech Cluster Regio Gent wil werken aan deze uitdaging door schone technologie meer en versneld in te zetten en te streven naar een circulaire economie waarbij afvalmaterialen grondstof worden. Naast het reduceren van CO2 uitstoot, is een belangrijke strategie dan ook het opvangen, het ‘capteren’ van CO2 om deze te gebruiken in tal van toepassingen als brandstof, bouwmaterialen of in verder te ontwikkelen hoogwaardige toepassingen. Gedreven door technologische innovatie bij de aanwezige kennisinstellingen, de gelijktijdige samenwerking hierrond met bedrijven en de unieke mogelijkheden in het havengebied North Sea Port, hebben verschillende partijen de intentie om de uitbouw van nieuwe circulaire waardeketens verder te onderzoeken en voor te bereiden. Zij zullen de expertise inzetten voor de eigen regio én voor versterkende initiatieven op Vlaams, Federaal en Europees vlak.   

"Cleantech oftewel de circulaire economie is één van dé speerpunten waarop ik de komende jaren extra wil inzetten. De ontwikkeling van de CCU-hub is een ambitieus project, waar de nodige durf en kennis voor nodig is. Dat we voor dit project met zoveel belangrijke partijen samen kunnen werken is uniek en tot nu toe ongezien in Vlaanderen. De Vlaamse regering maakte vorige week nog bekend dat ze 400 miljoen euro wil investeren in projecten als deze. Dat stemt ons positief." 

- Sofie Bracke, Schepen van Economie en Haven 

Uniek samenwerkingsverband voor ontwikkeling CCU-hub Regio Gent

In het havengebied North Sea Port nemen maar liefst 15 partijen het initiatief om een Carbon Capture and Utilisation hub (CCU-hub) te ontwikkelen. De industriële partijen waaronder Engie, ArcelorMittal, Anglo Belgian Corporation, Alco Bio Fuel, Oiltanking, Terranova Solar en Fluxys, de kennisinstellingen UGent, Bio Base Europe Pilot Plant en CAPTURE en de speerpuntclusters Catalisti (Chemie en Kunststoffen) en Flux50 (Energie) hebben heel wat raakvlakken en troeven in handen. Denk hierbij aan aanvoer van gassen en energie, kennis omtrent chemische processen, opslag en transport, afname en gebruik van chemicaliën en klimaatneutrale brandstoffen.

"Het samenwerkingsakkoord dat we hebben afgesloten in het kader van het piloot project Carbon Capture and Utilisation hub (CCU Hub) in het havengebied North Sea Port is een belangrijke stap voorwaarts in de circulaire economie en de energietransitie. Als grootste groene producent van België en als leider van de koolstofvrije transitie, levert ENGIE een belangrijke bijdrage in dit project. De ENGIE-teams kunnen hierbij niet alleen steunen op hun kennis van de elektriciteitsmarkt, maar ook op hun technische knowhow rond CO₂-opvang.” 

Philip Pouillie, COO van ENGIE Generation Benelux

“ArcelorMittal Belgium is wereldleider in CO2- en energie-efficiëntie in de staalsector. Door samen te werken met alle partners in de regio en kennis en ervaring uit te wisselen, willen we onze prestaties op het vlak van circulaire economie verder versterken.”

 - Manfred Van Vlierberghe, CEO ArcelorMittal Belgium

Gerecycleerde CO2 en groene waterstof

Deze CCU-hub is gebaseerd op omzetting van gerecycleerde CO2 en CO met groene waterstof tot lokaal bruikbare producten (e-fuels / recycled carbon fuels / chemische grondstoffen). Een voorstudie toont aan dat het havengebied North Sea Port vele realistische mogelijkheden heeft om met lokale en bovenlokale actoren de uitbouw van de CCU-hub verder te onderzoeken en waar te maken.

Business plan industriële demonstratiefabriek

De partijen onderzoeken het project “productie van e-fuels en e-chemicals” in het havengebied teneinde een business plan op te stellen om de bouw van een industriële demonstratiefabriek te motiveren.

De CCU-hub, door industriële symbiose, is een belangrijke pijler in het streven naar een Vlaamse koolstofneutrale economie, waarmee het bestaand economisch weefsel wordt versterkt, verduurzaamd en vernieuwd.

Samenwerking met overheden en kennisinstellingen

Regionale overheden (Stad Gent, North Sea Port en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen) en kennisinstellingen (Universiteit Gent, Bio Base Europe Pilot Plant,  CAPTURE en Cleantech Flanders) verenigd in Cleantech Cluster Regio Gent begeleiden dit project door het samenwerkingsverband maximaal te faciliteren. Daarnaast helpen de kennisinstellingen om technische uitdagingen te overwinnen door innovatietrajecten op te zetten voor nieuwe technologieën die in pilots gekoppeld kunnen worden aan de infrastructuur in de demonstratiefabriek.

Klimaatneutrale brandstoffen (e-fuels) vermarkten

Als mogelijke afnemers van de e-fuels wordt gekeken naar het zwaar transport (treinen, scheepvaart, vrachtverkeer) en de luchtvaart waarbij de brandstoffen van fossiele oorsprong vervangen kunnen worden door een schonere e-fuel. Dit leidt niet enkel tot lagere CO2-uitstoot in de keten van productie en gebruik, maar ook tot een sterk verbeterde luchtkwaliteit door een lagere uitstoot van SOX, NOX en fijnstof.

Product spectrum vergroten

De ambitie van de CCU-hub stopt niet bij de productie van e-fuels. De unieke co-locatie van chemische industrie, infrastructuur, kennisinstellingen en verschillende havengebieden biedt de mogelijkheid in de Schelde/Rijn delta tot een geheel nieuw economisch weefsel te komen waarbij naast e-fuels ook tal van andere grondstoffen uit hernieuwbare energie en CO2 geproduceerd kunnen worden. De initiatiefnemers zullen daarom ook actief op zoek gaan naar synergiën in de regio.

Informatie

Meer weten over de Clean Tech Cluster regio Gent?Lees hier meer