Investeert u in energiebesparing? Of werft u langdurig werkzoekenden aan? Dan verdient u een financieel duwtje in de rug.

 

Nieuwe premies belonen energiebesparing en tewerkstelling

Een klimaatneutrale stad, meer mensen aan de slag, … daar wordt de hele samenleving beter van. Daarom ondersteunt de overheid ondernemers die daarin investeren. Overweegt u om uw pand energiezuiniger te maken? Of om nieuwe mensen aan te werven? Mis dan deze nieuwe premies niet.

Tot 10.000 euro voor energiebesparende maatregelen

De Stad Gent ijvert ervoor om van Gent tegen 2050 een klimaatneutrale stad te maken: een stad die geen negatieve impact meer heeft op het klimaat. Het stadsbestuur reikt daarom premies uit aan ondernemers die hun pand energiezuiniger maken met ingrepen zoals isolatie, warmtepompen, vloerverwarming, hybride condensatieketels, …

Dat betekent voor u dubbele winst:

  • U bespaart op uw energiefactuur.
  • U recupereert tot 30 procent van uw investering als u de premies van de Stad Gent combineert met die van Eandis

De nieuwe premieregeling van de Stad Gent ging in op 1 april 2017. Uw facturen van na die datum komen in aanmerking voor de premies. Die lopen op tot 10.000 euro per pand in Gent. Ook als u daarvan de (ver)huurder bent.

Maak ook een afspraak met de energiecoach. Hij zoekt voor u naar de meest interessante investeringen.

Lees alle voorwaarden en vraag uw energiepremies online aan. Check zeker ook of u in aanmerking komt voor de subsidie voor de verfraaiing van handelspanden.

Tot 3.000 euro voor aanwerving langdurig werkzoekende

Iemand die al meer dan twee jaar werkloos is, vindt vaak moeilijk de weg terug naar de arbeidsmarkt. Toch hebben langdurig werkzoekenden vaak genoeg aan één kans om zichzelf te bewijzen. Geeft u zo iemand die kans? Dan beloont de Vlaamse overheid u met een premie:

  • 1.250 euro wanneer uw nieuwe werknemer drie maanden bij u werkt
  • 3.000 euro wanneer uw nieuwe werknemer twaalf maanden bij u werkt

Ook bij een deeltijdse aanwerving hebt u recht op de premies – die worden dan in verhouding aangepast. U vraagt een premie aan voor elke aanwerving na 1 januari 2017.

Lees alle voorwaarden over deze aanwervingsincentive en vraag uw premies online aan.