Het is belangrijk dat u tijdig mogelijke teeltschade aangeeft via het aangifteformulier.

Door de aanhoudende droogte van de afgelopen weken dreigt er heel wat teeltschade bij de land- en tuinbouwers. Er wordt momenteel onderzocht of de droogte erkend kan worden als landbouwramp.

In afwachting is het belangrijk dat u tijdig (tot en met 22 augustus) mogelijke teeltschade aangeeft bij de gemeentelijke schattingscommissie via het aangifteformulier.   

Wilt u mogelijke teeltschade aangeven?Lees hoe u daarvoor te werk gaat