Lees meer over het symposium dat de vzw GentLevert met het departement mobiliteit en openbare werken van de Vlaamse overheid organiseerde.

De Stad Gent wil naar een slimme en duurzame stadsdistributie. Dat veronderstelt het herdenken van de logistieke keten. Om daar meer inzicht in te krijgen, heeft de vzw GentLevert samen met het departement mobiliteit en openbare werken van de Vlaamse overheid een symposium georganiseerd. De bevindingen vindt u hier.

Op 7 november 2017 kwamen 150 deelnemers uit overheden, bedrijven, belangengroepen en academische wereld bij elkaar om nieuwe ontwikkelingen op het vlak van slimme stadsdistributie en logistiek te bespreken. Eerst was er een voorstelling van het algemene Vlaamse beleidskader en het unieke concept van vzw GentLevert — een publiek-private samenwerking rond stedelijke distributie. Daarna pleitte de Vlaamse Waterweg voor meer transport en logistiek via de waterwegen, zeker interessant voor een waterrijke stad als Gent. In een afsluitend panelgesprek benadrukten de schepenen van Gent, Antwerpen, Mechelen en Leuven het belang van meer samenwerking en kennisdeling tussen de steden.

Na het symposium bleef het niet stil rond dit thema. Zo mag GentLevert zich voorstellen op de Nederlandse ambassade in Brussel. Daarnaast brachten heel wat bedrijven innovatieve ideeën en concepten aan voor het Gentse stadsdistributieplatform. Het departement Mobiliteit en Openbare Werken zal een Vlaamse werkgroep rond stedelijke logistiek oprichten. Er was ook veel interesse uit andere centrumsteden voor de datamonitoring en het bevoorradingsprofiel van de Gentse binnenstad.

Meer informatie vindt u op GentLevert. Daar staat ook het verslag van het symposium.

Symposium