Vlotter en duurzamer richting de bedrijven in het zuiden van Gent, dat is het opzet van SPITS, het nieuwe mobiliteitscoördinatiecentrum.

De bedrijventerreinen in de zuidrand van Gent, bekend als de zuidelijke mozaïek, floreren. Eiland Zwijnaarde, The Loop en andere zijn in volle ontwikkeling en de Stad Gent wil daar onder de noemer Tech Lane Ghent de economische activiteit verder uitbouwen en ondersteunen en koppelt dit aan een toekomstgerichte mobiliteitsvisie.

SPITS, het nieuw mobiliteitscoördinatiecentrum voor Gent, zal vanaf begin april 2019 het mobiliteitsmanagement in de zuidelijke mozaïk op een overkoepelend niveau invullen en coördineren.

Bedrijven die lid worden van SPITS kunnen naast kwaliteitsvolle begeleiding door ervaren mobiliteitsexperten ook rekenen op toegang tot verschillende vervoersoplossingen.

Door in overleg te gaan met bedrijven, overheden en vervoersaanbieders zal SPITS de werkgerelateerde mobiliteit naar en binnen het gebied verbeteren en verduurzamen. Daarnaast zal SPITS bedrijven en hun medewerkers ondersteunen in de omslag naar toekomstgerichte mobiliteit.

Meer weten over SPITS?bezoek de website

Bedrijven die meer informatie willen kunnen contact opnemen met: