Duaal leren is helemaal ‘cool’. Een bedrijf leidt op de eigen werkvloer een jongere mee op en nu kan dat ook voor het studiegebied Hout.

Er komen nieuwe proefprojecten duaal leren in het studiegebied Hout. Dit voor de opleidingen Operator CNC houtbewerkingsmachines en voor interieurbouwers. U als Gentse ondernemer in deze sector kan mee die toekomstige werknemers opleiden. De jongeren werken voor 60% in uw bedrijf (3 dagen) en u krijgt de steun van de scholen en sectororganisaties. Het is een win-win-win-situatie voor alle belanghebbenden.

Voor de bedrijven:

  • gemotiveerde jongeren,
  • arbeidsmarktgerichte competenties,
  • zelf opleiden van toekomstige werknemers.

Voor de jongere:

  • diploma behalen vanuit de ’goesting’ om te leren op de werkplek,
  • eigen competenties ontwikkelen in een echte onderneming,
  • betere kansen op de arbeidsmarkt.

Voor de samenleving:

  • minder jeugdwerkloosheid,
  • meer jongeren die volwaardig participeren aan onze maatschappij.

Om in het systeem te kunnen stappen, moet uw bedrijf een erkenning krijgen.

Voor meer informatie en ondersteuning kan u terecht bij de sectororganisatie Woodwize en op volgende websites:
www.woodwize.be/duaalleren
www.checkopdewerkplek.be