U wil een uitgekiend plan voor een duurzaam woon-werkverkeer van uw bedrijf? Dan is er nu een onmisbare brochure met handige richtlijnen.

U weet het: de Stad Gent wil het bedrijfsleven stimuleren om duurzaam te ondernemen, onder andere door een beter woon-werkverkeer. Zelf heeft de Stad en het OCMW Gent een voortrekkersrol gespeeld met hun eigen ambitieus bedrijfsvervoerplan.

In de nieuwe brochure 'Van A naar uw Bedrijf' komen alle aspecten van duurzame bedrijfsmobiliteit aan de orde: ondersteuning, uitwerking, fiscaliteit, subsidie, promotie en vorming.

Lijkt het u iets en wil u er ook aan beginnen? Dan kan u een beroep doen op de consulent bedrijfsvervoersplannen van het Mobiliteitsbedrijf Gent. Die adviseert, verwijst door naar andere mobiliteitsaanbieders en treedt op als brugfiguur voor andere vragen over mobiliteit.

Interesse? Neem contact op met de consulent bedrijfsvervoersplannen, Bjorn De Vriese van het Mobiliteitsbedrijf Gent, Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent, tel 09 266 29 68.