Diversiteit op het werk, dat biedt heel wat voordelen.Wissel van gedachten met met collega-ondernemers in het lerend netwerk.

Lerend netwerk rond diversiteit

Een succesvol bedrijf put talent uit alle lagen van de bevolking. En biedt dus ook kansen aan mensen met een migratieachtergrond, personen met een handicap, oudere werknemers, …

Zo’n diverse werkvloer vraagt natuurlijk om een aanpassing van iedereen. Vaak moet u als werkgever werken aan gelijke kansen op de werkvloer, oefenkansen Nederlands bieden en de dialoog over cultuurverschillen openhouden. Met vallen en opstaan, want ook voor u is het een leerproces. Bovendien moeten uw beslissingen altijd passen in een bedrijfseconomische logica.

Samen zoeken naar oplossingen

Ondertussen kampen uw collega-ondernemers met precies dezelfde uitdagingen. Dus waarom zou u niet leren van elkaars ervaringen? Dat is het uitgangspunt van het lerend netwerk rond diversiteit – een traject met en voor bedrijven, georganiseerd door de Stad Gent. Een externe consultant van Galilei Employability (Randstad) zal het traject in goede banen leiden.

Tijdens vier bijeenkomsten schuift u samen aan tafel om het te hebben over:

  • goede praktijken rond een divers personeelsbeleid
  • pragmatische oplossingen die tegemoetkomen aan de verzuchtingen van één doelgroep én die tegelijk voor alle werknemers aanvaardbaar zijn
  • beschikbare maar vaak te weinig bekende overheidsinstrumenten die u ondersteunen bij uw diversiteitsbeleid

Deelname aan het lerend netwerk is gratis maar de plaatsen zijn beperkt. De vier bijeenkomsten zijn gespreid tussen mei en oktober. Inschrijven of meer weten? Stuur snel een mailtje naar Marie-Astrid Balcaen van de Dienst Werk.