Vanwaar die nieuwe naam? En wat is de economische betekenis van deze fusiehaven?

Door de officiële fusie op 8 december 2017 ontstaat een haven die in Europa op de derde plaats staat qua toegevoegde waarde en op de tiende plaats inzake goederenoverslag. Dit is een uniek moment in de geschiedenis van Gent en Zeeland. 200 jaar na het graven van het Kanaal Gent-Terneuzen door Willem I fuseren de Haven van Gent en Zeeland Seaports fuseren tot North Sea Port

North Sea Port: Together. Smarter.

Er is gekozen voor een naam die vernieuwing en ambitie uitdrukt, met een tikkeltje bravoure. Met ‘North Sea Port’ wordt er immers verder gegaan dan het voormalige ‘Gent’ en ‘Zeeland’. North Sea Port gaat voor het Noordzeegebied. De naam is bewust internationaal en geeft het nieuwe havenbedrijf en havengebied een unieke plaats in het hart van Europa.
De toevoeging ‘Together. Smarter.’ benadrukt enerzijds het belang van hechte samenwerking met en tussen klanten, partners en stakeholders en anderzijds de focus op innovatie en slimmer werken.

Door de fusie ontstaat een eengemaakt, grensoverschrijdend havengebied. De nieuwe structuur beheert, baat uit, ontvangt schepen, trekt investeerders aan en promoot zichzelf in Europa en de wereld. Het is in Europa een uniek gegeven, te vergelijken met de Sontbrug tussen Kopenhagen en Malmö, maar bij North Sea Port zijn er veel meer partners: aan Vlaamse zijde zijn de aandeelhouders de Stad Gent, Evergem, Zelzate en de provincie Oost-Vlaanderen, aan Nederlandse zijde Terneuzen, Vlissingen, Borsele en de provincie Zeeland.

De activiteiten zijn zeer divers: bulkgoederen behandelen zoals ijzererts, graan, schroot, meststoffen of sinaasappelsap, wieken voor windmolens en offshore-installaties voor windparken op zee transporteren, voeding zoals stukfruit behandelen, acht maal per week met roll-on-roll-offschepen tussen Gent en Göteborg varen, goederen in grote ‘warehouses’ opslaan en/of overslaan.

Kerncijfers

 

 • Bedrijfsopbrengsten 104,5 mln (waarvan omzet 87,8 mln)
 • Winst 29,6 mln.
 • Uit te geven grond 900
 • Eigen personeel 250 vte
 • Werknemers in de haven 96.750
 • Aantal bedrijven 525
 • Toegevoegde waarde 13 miljard 
 • Zeeoverslag 62,3 mln. ton
 • Binnenvaartoverslag 55,1 mln. ton
 • Zeeschepen 8.700
 • Binnenvaartschepen 36.500
 • Omvang havengebied 9.300 hectare