​Zoeken naar een oplossing voor de verwerking of het optimaal gebruik van afvalstoffen.

Bent u op zoek naar een oplossing voor de verwerking of het optimaal gebruik van afvalstoffen? Dan kan het Resource Recovery Center CAPTURE, een in onze regio nieuw en - uniek in de wereld – kenniscentrum, dat onderzoek doet rond het hergebruik of  beter gebruik van afvalstoffen, een antwoord bieden.

Heel wat bedrijven maken ‘schone technologie’ zoals zonnepanelen, windmolens of lichtkoepels, …. Gevolg: de bedrijfsvoering wordt duurzamer en door de inzet van schone technologieën in vele gevallen ook kostenbesparend, zeker op lange termijn. 

Ook vervuild materiaal kan terug als grondstof worden ingezet en zo bijdragen tot minder verbruik van schaarse  grondstoffen. Acht vakgroepen van de UGent werken nu reeds samen rond het hergebruik of beter gebruik van afvalstoffen in het Resource Recovery Center CAPTURE. Centraal daarbij staan drie onderzoeksthema’s:

  • van CO2 naar product,
  • hergebruik van water en nutriëntenrecuperatie
  • hergebruik van plastics.  

CAPTURE is als kennnis- en onderzoekscentrum zeer belangrijk voor de verdere uitbouw van  de Cleantech Cluster in de regio Gent. In 2016 heeft de UGent zich samen met de Stad Gent, de Haven, de Provincie, de POM Oost-Vlaanderen en i-Cleantech Vlaanderen geëngageerd om de regio Gent tegen 2030 te laten uitblinken als een robuust en veerkrachtig Cleantech ecosysteem. Op het vlak van energie, materialen, water en mobiliteit streven ze naar een maximale toepassing van innovatieve, duurzame concepten en technologieën zowel in het stedelijk weefsel als bij bedrijven . Waar mogelijk maken ze samen onze lokale economie circulair. 

CAPTURE heeft de intentie zich te vestigen op Tech Lane  Ghent Science Park waar er naast ruimte voor research, ook plaats zal zijn voor cleantech bedrijvigheid in en rond het gebouw.  

Meer informatie over CAPTURE vindt u in dit filmje en op www.capture-resources.be  

 

Meer informatie over de Cleantech Cluster Regio Gent vind je op www.cleantechregiogent.be

of stuur een mail naar adinda.baro@stad.gent.