Melding schade door droogte

Tot en met 22 augustus 2018 kunnen land- en tuinbouwers aangifte doen van schade aan gewassen en teelten door de aanhoudende droogte. De komende weken verwerken we alle aangiftes. Door het hoge aantal  zal dit heel wat tijd in beslag nemen.

Schadevergoeding bij een landbouwramp wordt uitgekeerd door de Vlaamse overheid, de aangifte gebeurt bij de Stad Gent voor alle gronden op grondgebied Gent.

Download het formulier hierAangifteformulierBij dit ingevulde aangifteformulier dienen ook de fotoplannen van de getroffen percelen toegevoegd te worden.  Dit zijn luchtfoto’s die alle landbouwers hebben gekregen van het Vlaams Departement Landbouw en Visserij.  Jaarlijks moeten landbouwers immers aangeven welke percelen zij gebruiken en wat ze erop telen.  Een begeleidende brief, waarin ze vragen om de schattingscommissie samen te roepen, mag er ook bij.  Gewone foto’s van de percelen mogen er ook bij.  Het belangrijkste is het aangifteformulier en de fotoplannen.

Deze documenten stuur je ofwel:

Via post (datum van stempel ten laatste 22/08) naar Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent
Via email naar het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent):  ondernemen@stad.gent
Via afgifte aan de dienstencentra

BezoekMeer details vindt u op de website van de Vlaamse Overheid

Aangifte land- en tuinbouwschade door droogte nog tot en met 22 augustus 2018