Op de nieuwjaarsreceptie van GSIW krijgt u meer uitleg over de samenwerkingsmogelijkheden binnen Skills Navigator.

De havengebieden in Vlaanderen en Nederland hebben nood aan mensen met specifieke of nieuwe competenties. Het open partnerschap ‘Gent, stad in werking’ maakt van die ‘skills’ een hoofdobjectief. Op hun nieuwjaarsreceptie komt u meer te weten. 

‘Gent, stad in werking’ is het Gentse open partnerschap rond werkgelegenheid. Eén van zijn prioriteiten zijn skills, de ‘competenties’ dus, van werknemers in het havengebied. Waarom? Enerzijds is er vraag naar andere en nieuwe competenties, anderzijds daalt de werkloosheid. Gevolg: er zit spanning op de arbeidsmarkt, zeker nu de werkloosheid daalt. Daarom start de Stad Gent samen met heel wat partners in Vlaanderen en Nederland met het project Skills Navigator.

Doel hiervan is een optimale match te vinden tussen arbeidsvraag en –aanbod, specifiek voor de havengebieden van Antwerpen, Gent, Terneuzen en Rotterdam. De focus van het project ligt op de noodzakelijke digitale skills van zowel schoolgaande jongeren als (her)intreders op de arbeidsmarkt van 16 tot 26 jaar. Werkgevers kunnen via verschillende werkgeversarrangementen de brug maken tussen de werkzoekende, de opleiding en de eigen werkvloer. Alle vormen van werkplekleren worden onder de loep genomen, gaande van de werkgever in het leslokaal tot les geven op de werkvloer. Daarnaast komt er een online vacatureapplicatie voor deze specifieke doelgroep die in de websites van VDAB en UWV zal worden opgenomen.

Op de nieuwjaarsreceptie van 30 januari 2018 krijgt u meer uitleg over de samenwerkingsmogelijkheden binnen Skills Navigator. Maar natuurlijk kan u daar ook gewoon heen gaan om contact te hebben met andere bedrijven, toeleiders of sectororganisaties.

Meer informatie vindt u op deze pagina van de website van Gent, stad in werking. 

skills navigator