Kom goed voorbereid aan de start.

Als u een eigen zaak wil start is het belangrijk om uw ondernemingsidee diepgaand te analyseren. Op die manier krijgt u zicht op de sterke en zwakke punten en kunt u uw idee bijsturen.

Vanaf 1 januari 2018 worden kmo-haalbaarheidsstudies, kmo-innovatieprojecten, sprint-projecten en O&O-bedrijfsprojecten vervangen door twee nieuwe subsidies:

  • Ontwikkelingsprojecten, voor vernieuwingen op korte termijn
  • Onderzoeksprojecten, voor kennisopbouw op lange termijn

Zowel kmo’s als grote ondernemingen komen voor de beide subsidies in aanmerking.
Meer info subsidiesVlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen

Nuttige links

START! van StarterslaboIs je ondernemingsidee haalbaar?Road to Action Individueel begeleidingstraject binnen 5 jaar na start
Online instrument
Op de website van het VLAIO vindt u ook het Startkompas, dat een nuttig instrument kan zijn.

Starters van niet-Belgische origine

Als starter van niet-Belgische origine kunt u zich extra laten begeleiden door Project AZO en bij Starterslabo