Ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard

Een (huur)woning moet veilig en gezond zijn. Als ze gebreken vertoont, kan de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Een (huur)woning moet veilig en gezond zijn. Als ze gebreken vertoont, loopt u het risico dat de woning ongeschikt of zelfs onbewoonbaar verklaard wordt.
Elke ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning komt in de Vlaamse Inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid (VIVOO) op datum van het besluit van de burgemeester.
Voor een woning die op de inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen belandt, moet de eigenaar in principe een belasting betalen.

Wat is ongeschikt of onbewoonbaar?

Tijdens een conformiteitsonderzoek van de woning doet een wooncontroleur vaststellingen van de gebreken in de woning en geeft via een gestandaardiseerde checklist een puntenscore (het technisch verslag).

  • ongeschikt: uw woning heeft minstens 15 strafpunten. Elk vastgesteld gebrek krijgt 1, 3, 9 of 15 strafpunten, naargelang van de aard en de ernst van het probleem.
  • onbewoonbaar: de bewoning houdt een veiligheids- en/of gezondheidsrisico in, ongeacht het aantal strafpunten in het technische verslag.

Besluit ongeschikt of onbewoonbaar

Op basis van de vaststellingen van de wooncontroleur beslist de burgemeester om de woning wel of niet ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren. Dit heeft als gevolg dat het pand wordt opgenomen in de Vlaamse inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid (VIVOO) op datum van het besluit van de burgemeester.

Bent u het niet eens met het besluit, kunt u beroep aantekenen binnen de 30 dagen.

Opname in register ongeschikte en onbewoonbare woningen

De inventarisatie heeft een aantal gevolgen.

  • De woning mag niet meer verhuurd worden.
  • De eigenaar zal jaarlijks belast worden. Lees het belastingreglement en de mogelijke vrijstellingen.
  • Er rust een recht van voorkoop (door bepaalde besturen) op de woning.
  • Onder bepaalde voorwaarden kan er een sociaal beheerrecht op de woning worden ingesteld.

Wat te doen na het besluit?

  • Zorg ervoor dat de gebreken aan de woning hersteld worden en vraag daarna (opnieuw) een conformiteitsonderzoek aan bij de Stad. Wanneer de woning in orde is, kan u een schrapping uit het register aanvragen bij de Vlaamse overheid.
  • Heeft u recht op vrijstelling van belasting, vul dan het formulier in om de vrijstelling aan te vragen.
  • Verkoopt u de woning, breng dan de Stad en de Vlaamse overheid op de hoogte.

Voor een uitgebreide toelichting of meer informatie, lees de brochure "Uw woning is ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Wat nu?"