Melden van slechte woonkwaliteit

Is uw woning niet in orde of kent u iemand die in een woning woont waarvan de kwaliteit niet conform de basisnormen is? Meldt dit hier.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Elke woning moet voldoen aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals omschreven in de Vlaamse Wooncode.

Is uw woning niet in orde of kent u iemand die in een woning woont waarvan de kwaliteit niet conform de basisnormen is, kan u dit melden bij de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu. De melding kan gebeuren per e-mail, telefoon of vul het e-formulier in.

Voor meer informatie en advies kunt u altijd terecht bij een woonwijzer in uw buurt.

Bedrag

Een conformiteitsonderzoek is gratis.

Procedure

De melding kan gebeuren per e-mail, telefoon of via het aanvraagformulier.

Een wooncontroleur van de Stad Gent neemt spoedig contact op om een afspraak te maken voor het onderzoek.

De controleur brengt u op de hoogte van de volgende stappen in de procedure.

Let op: Door het indienen van deze aanvraag geeft u toestemming aan de controleur van dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu om de woning te betreden zodat het conformiteitsonderzoek kan worden uitgevoerd. Eveneens geeft u als bewoner ook de eigenaar/verhuurder toegang tot de woning indien zou blijken dat er herstellingswerken moeten uitgevoerd worden.