Melden van slechte woonkwaliteit

Is uw woning niet in orde of ken je iemand die in een woning woont waarvan de kwaliteit niet conform de basisnormen is? Meld dit hier.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Elke woning moet voldoen aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals omschreven in de Vlaamse Wooncode.

Is je woning niet in orde of ken je iemand die in een woning woont waarvan de kwaliteit niet conform de basisnormen is, kan je dit melden bij de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu. De melding kan per e-mail, telefoon of via het e-formulier in.

Voor meer informatie en advies kan je altijd terecht bij een woonwijzer in uw buurt.

Bedrag

Een conformiteitsonderzoek is gratis.

Procedure

De melding kan gebeuren per e-mail, telefoon of via het aanvraagformulier.

Een wooncontroleur van de Stad Gent neemt spoedig contact op om een afspraak te maken voor het onderzoek.

De controleur brengt u op de hoogte van de volgende stappen in de procedure.

Let op: Door het indienen van deze aanvraag geef je toestemming aan de controleur van dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu om de woning te betreden zodat het conformiteitsonderzoek kan worden uitgevoerd. Eveneens dien je als bewoner ook de eigenaar/verhuurder toegang tot de woning te verlenen indien zou blijken dat er herstellingswerken moeten uitgevoerd worden.