Leegstand

Wat is leegstand? Hoe komt een woning op het leegstandsregister en wat zijn de gevolgen? Wat kan je doen om leegstand te voorkomen?

Wat is leegstand?

We spreken over leegstand als een gebouw minstens 12 opeenvolgende maanden niet bewoond of effectief gebruikt wordt. Meer over leegstand lees je in onderstaande brochure.

Leegstand melden

Iedereen met een vermoeden van leegstand kan het ons melden via het Meldpunt Leegstand.

Hoe sporen we leegstand op?

Dienst Toezicht spoort regelmatig proactief leegstand op. Bijvoorbeeld aan de hand van gegevens over het stopzetten van een domicilie. We verzamelen alle gegevens die bekend zijn over het pand. Wanneer er voldoende aanwijzingen zijn voor leegstand, organiseren we een controle ter plaatse om de leegstand vast te stellen.

Vaststellen van leegstand

De wooncontroleur van de Dienst Toezicht stelt leegstand vast vanop het openbaar domein. Daarbij gaat hij aan de hand van enkele objectieve criteria na of een woning al dan niet leegstaat. Bijvoorbeeld:

  •  Is de woning bemeubeld of niet?
  •  Puilt de brievenbus uit of is ze dichtgeplakt?
  • Ziet de woning er onderhouden of eerder verlaten uit?

De controleur kan ook omwonenden of de buurtinspecteur raadplegen.

Opname in het leegstandsregister

Als de controle uitwijst dat er sprake is van leegstand, nemen we de woning op in het leegstandsregister en brengen de eigenaar op de hoogte. Wanneer de woning 12 maanden in het leegstandsregister is opgenomen, moet de eigenaar een belasting betalen.

In Gent staan een ongeveer 550 woningen op het leegstandsregister (cijfer sep. 2019).

Aanpakken en voorkomen van leegstand

Wanneer een woning wordt opgenomen in het leegstandsregister, krijgt de eigenaar, advies over hoe hij de situatie kan aanpakken bv. om kraken te voorkomen en informatie over alternatieve oplossingen om leegstand te vermijden.

Heb je nog geen toekomst voor je leegstaand pand en weet je niet hoe er aan te beginnen?

We raden de eigenaar ook aan om langs te gaan bij de woonwijzer in zijn buurt. De Stad biedt immers naast advies ook renovatiebegeleiding en verschillende premies aan.