Bouwovertredingen melden

Hoe kan je een bouwmisdrijf of een vermoedelijke bouwovertreding melden?

Wat is een bouwovertreding?

Bouwovertredingen of bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering rond ruimtelijke ordening.

Het kan hierbij gaan om werken die in strijd zijn met:

  • de omgevingsvergunning;
  • een ruimtelijk uitvoeringsplan;
  • een stedenbouwkundige verordening;
  • een verkavelingsverordening;

Of om werken die vergunningsplichtig zijn maar waar geen vergunning voor werd aangevraagd.

De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu controleert omgevingsvergunningen op het grondgebied van Gent.

 

Hoe een vermoedelijk bouwmisdrijf melden?

De medewerkers van de Balie Bouwen zijn uw eerste aanspreekpunt. Zij kunnen nagaan of voor een bepaald adres een omgevingsvergunning werd aangevraagd of een melding van werken werd gedaan.

Voor dringende interventies na de kantooruren en in het weekend kan u contact opnemen met de politie. Zij zijn eveneens bevoegd voor deze materie.

Indien de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu het nodig acht, wordt een controleur op pad gestuurd om de nodige vaststellingen te doen.

Let wel!

  • De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu treedt niet op bij geschillen tussen burgers onderling zoals bijvoorbeeld de betwisting van eigendomsrechten, huurrechten, erfdienstbaarheden, schade... Voor dergelijke 'burgerlijke zaken' kunt u contact opnemen met het justitiehuis en de burenbemiddeling van de Stad Gent. Ga, indien mogelijk, zelf eerst het gesprek aan met de tegenpartij om tot een oplossing te komen.
  • Anonieme en onduidelijke klachten worden niet behandeld.