Bouwovertredingen

Wat is een bouwmisdrijf of een vermoedelijke bouwovertreding? En hoe kan je die melden?

Wat is een bouwovertreding?

Bouwovertredingen of bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering rond ruimtelijke ordening.

Het kan hierbij gaan om werken die in strijd zijn met:

 • de omgevingsvergunning;
 • een ruimtelijk uitvoeringsplan;
 • een stedenbouwkundige verordening, zoals het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent
 • een verkavelingsverordening;

Of om werken die vergunningsplichtig zijn maar waar geen vergunning voor werd aangevraagd. 

De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu controleert omgevingsvergunningen op het grondgebied van Gent.

Hoe een vermoedelijk bouwmisdrijf melden?

Via onderstaand formulier.

  Je kan ook persoonlijk een vermoedelijke bouwovertreding melden bij de medewerkers van de Balie BouwenZij gaan na of voor een bepaald adres een omgevingsvergunning werd aangevraagd of een melding van werken werd gedaan.

  Voor dringende interventies na de kantooruren en in het weekend neem je contact op met de politie. Zij zijn eveneens bevoegd voor deze materie.

  Als de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu het nodig vindt, sturen zij een controleur op pad om de nodige vaststellingen te doen.

  Let wel!

  • De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu treedt niet op bij geschillen tussen burgers onderling zoals bijvoorbeeld de betwisting van eigendomsrechten, huurrechten, erfdienstbaarheden, schade... Voor dergelijke 'burgerlijke zaken' kan je contact opnemen met het justitiehuis en de burenbemiddeling van de Stad Gent. Ga, indien mogelijk, zelf eerst het gesprek aan met de tegenpartij om tot een oplossing te komen.
  • Anonieme en onduidelijke klachten worden niet behandeld. Je contactgegevens worden nooit gedeeld met de overtreder.
  • De Stad Gent kan enkel optreden voor hinder op haar grondgebied. Je melding moet concreet genoeg zijn om een efficiënt optreden van de controleurs mogelijk te maken.