Aangifte kamerwoning of aangifte gewijzigde toestand kamerwoning

Het politiereglement op de kamerwoningen voorziet een aangifteplicht van kamerwoningen en van de gewijzigde toestand van kamerwoningen.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De Stad Gent zet actief in op het verbeteren van de woningkwaliteit op haar grondgebied. Als aanvulling op de Vlaamse kwaliteitsvereisten zijn in het politiereglement op de kamerwoningen strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen voor kamers uitgewerkt.

Het politiereglement op de kamerwoningen bepaalt dat:

  • de verhuurder aangifte moet doen van een kamerwoning;
  • elke wijziging van de in de aangifte gemelde toestand van de kamerwoning moet worden meegedeeld.

Voorwaarden

Deze aangifte moet gedaan worden binnen 15 dagen vanaf de dag dat een gebouw een kamerwoning is.

Ook moet elke wijziging van de in de aangifte gemelde toestand binnen de 15 dagen worden meegedeeld.

Procedure

De aangifte kan ingediend worden door middel van het e-formulier.
Het formulier kan ook gebruikt worden om de aanvraag per post op te sturen naar het college van burgemeester en schepenen, tav Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu, postadres Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Stad.gent regelgevingen