Wegvergunning - tijdelijke of permanente constructie op het openbaar domein

Wilt u een constructie waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, op het openbaar domein plaatsen? Vraag uw vergunning via deze pagina aan.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig. Een wegvergunning kan worden aangevraagd voor constructies die tijdelijk of permanent op het openbaar domein komen te staan en waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is.

U kunt zo een vergunning aanvragen voor onder andere een stenen trap, een uitbouw of een kelderrooster op het openbaar domein, maar net zo goed voor een plantenbak of een kunstwerk.

Bedrag

Het plaatsen van een constructie vergund met een wegvergunning wordt niet belast volgens het belastingreglement op het privaat gebruik van de openbare weg.

Procedure

Het is belangrijk om te weten of er voor de inname die u wenst te plaatsen een omgevingsvergunning nodig is. Hiervoor kunt u contact opnemen met Balie Bouwen.

Heeft u geen omgevingsvergunning nodig? Via de link onderaan deze pagina kunt u het aanvraagformulier downloaden en invullen.

In het aanvraagformulier geeft u de afmetingen van de constructie en de gewenste locatie. U motiveert de aanvraag grondig en voegt een schets of foto en een inplantingsplan van de constructie toe.

U kunt uw volledig ingevulde aanvraagformulier op 3 manieren aan ons bezorgen:

  • Via mail: innames@stad.gent
  • Per post: Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Afdeling Innames Publieke Ruimte, Botermarkt 1, 9000 Gent
  • Persoonlijk afgeven aan de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent

Elke aanvraag wordt afzonderlijk behandeld en geadviseerd door diverse instanties alvorens ze te vergunnen. Er wordt gewerkt volgens het ‘Minder Hinder-principe’. Dat betekent dat alle innames zo goed als mogelijk op elkaar worden afgestemd om de hinder zo veel als mogelijk te beperken.

Let op: deze vergunningsaanvraag kan niet worden gebruikt voor het plaatsen van een werfzone of (lichte) vrachtwagen.

Wanneer mag ik een beslissing verwachten?

Dien de volledig ingevulde aanvraag 30 dagen voor u de constructie wenst te plaatsen in. Na deze 30 dagen ontvangt u de vergunning.
We contacteren u indien er gegevens ontbreken in de aanvraag. De termijn van 30 dagen start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om uw aanvraag volledig te kunnen verwerken.

De verwerkingstermijn voor de vergunningsaanvraag wordt verlengd met 7 dagen tijdens de collectieve sluitingen van Gentse Feesten en tijdens Eindejaar.

Vul het downloadbare formulier in

Aanvraagformulier wegvergunning PDF (557.39 KB)