Trottoirs en opritten

Vraag de (her)aanleg van uw trottoir of vergunde oprit aan.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Voor de aanleg of heraanleg van uw trottoir of vergunde oprit, of voor het herstellen van het trottoir bij het opheffen van uw straatgeveltuin, moet u een aanvraag indienen bij de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Dit aanvraagformulier vindt u rechts bovenaan op deze site.

Bedrag

  • De aanleg van een nieuwe oprit kost 83,60 euro per m² per begonnen m², met een minimum van 508,50 euro per oprit.
  • Het vernieuwen en/of herstellen van een trottoir of oprit kost 83,60 euro per m² per begonnen m².
  • Het herstellen van een trottoir bij het opheffen van een straatgeveltuin is gratis.

Uitzonderingen

Voor het melden van de slechte toestand van een trottoir (gebroken tegels, putten, ...) kunt u terecht bij Gentinfo op het nummer 09 210 10 10.
Zij zullen uw melding registreren en doorgeven aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen voor nazicht en verder gevolg.

Procedure

  • U dient uw aanvraag in.
  • U ontvangt een factuur (= raming van de kostprijs van de werken).
  • U betaalt de factuur volledig.
  • De werken worden uitgevoerd door personeel van Stad Gent of door een aannemer in opdracht van Stad Gent.
  • U ontvangt een eindafrekening (min- of meerprijs of correcte raming).

Vul het downloadbare formulier in

Aanvraag (her)aanleg trottoir en oprit PDF (118.05 KB)