Trottoirs en opritten

Vraag de (her)aanleg van uw trottoir of vergunde oprit aan.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Voor de aanleg of heraanleg van uw trottoir of vergunde oprit, of voor het herstellen van het trottoir bij het opheffen van uw straatgeveltuin, moet u een aanvraag indienen bij de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Dit aanvraagformulier vindt u onderaan op deze site.

Bedrag

  • De aanleg van een nieuwe oprit kost 83,60 euro per m² per begonnen m², met een minimum van 508,50 euro per oprit.
  • Het vernieuwen en/of herstellen van een trottoir of oprit kost 83,60 euro per m² per begonnen m².
  • Het herstellen van een trottoir bij het opheffen van een straatgeveltuin is gratis.

Uitzonderingen

Voor het melden van de slechte toestand van een trottoir (gebroken tegels, putten, ...) kunt u terecht bij Gentinfo op het nummer 09 210 10 10.
Zij zullen uw melding registreren en doorgeven aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen voor nazicht en verder gevolg.

Procedure

  • U dient uw aanvraag in.
  • U ontvangt een factuur (= raming van de kostprijs van de werken).
  • U betaalt de factuur volledig.
  • De werken worden uitgevoerd door personeel van Stad Gent of door een aannemer in opdracht van Stad Gent.
  • U ontvangt een eindafrekening (min- of meerprijs of correcte raming).

Wegnemen van beplanting bij de (her)aanleg van opritten beperken we zoveel mogelijk

Wanneer we een oprit (her)aanleggen moet er soms ook beplanting worden weggenomen. Dat proberen we uiteraard zo veel mogelijk te vermijden. Zo nemen we bijvoorbeeld geen straatbomen weg i.f.v een private oprit tenzij het technisch echt niet ander kan.

We leggen ook enkel opritten aan in functie van vergunde autostaanplaatsen, carports of garages.

Voor het kappen van een boom met een omtrek groter dan 50 cm is bovendien een omgevingsvergunning nodig als deze niet in de directe nabijheid gecompenseerd kan worden.

Aanvraagformulier (her)aanleg trottoir of oprit en wegnemen van beplanting

Hier vind je het downloadbare formulier PDF (141.12 KB)