wandelaars op een vlonderpad in de Vallei van de Rosdambeek
foto Gert Arijs

Portaal en bos Grand Noble en vallei van de Rosdambeek

Ontdek dit nieuwe park, bos en natuurgebied. Het biedt veel spel- en wandelplezier.

Nog net op Gents grondgebied ligt het portaal Grand Noble. Het is één van de vier toegangszones tot het Parkbos. Van hieruit kunt u verder wandelen naar de boskern Grand Noble en de vallei van de Rosdambeek.

Portaal Grand Noble

Het portaal Grand Noble is een heel nieuw park van ongeveer 50 hectare. Het is één van de portalen tot het Parkbos. U vindt hier fietsenstallingen, een bushalte en een kleine parking. Het gebied is een ideaal startpunt voor een wandeling door het Parkbos.

Het portaal Grand Noble is een open zandvallei, waarin kinderen volop kunnen ravotten. Langs de randen gaat de vallei geleidelijk over in bos.

Tegenover de dreef naar het Borluutpark ligt een onthaalpleintje met drie monumentale lindes. Van daaruit vertrekken een aantal wandel- en fietspaden. Die brengen u naar picknickplekken, een hondenlosloopweide, een bijenhotel en plezante spelprikkels voor kinderen.

De paden lopen ook verder door naar het naastliggende bos Grand Noble en naar de vallei van de Rosdambeek, een bijzonder natuurgebied in het Parkbos.

Bos Grand Noble

De boskern Grand Noble ligt rond het kasteel Grand Noble. Vroeger was dit privaat terrein, maar nu kunt u er ook wandelen. De boskern werd in 2011 aangeplant met zwarte els, zomereik, beuk, lijsterbes en heel wat andere boomsoorten.

Langs de Hemelrijkstraat en achter het kasteel bevindt zich een 'vista'. Dat is een plek van waar u een open zicht hebt op het kasteel of de boerderij. In beide open zones grazen schapen, koeien of ezels. Zo houden zij struik- en bosvorming tegen.

In de boskern Grand Noble wandelt u door een gevarieerd gebied van jong en ouder bos. In de natte zones werden bruggetjes en knuppelpaden aangelegd. Knuppelpaden zijn houten, verhoogde wandelpaden.

Achter het kasteel is er een picknickplaats. Aan de rand van de boskern loopt een ruiterpad.

Vallei van de Rosdambeek

De Rosdambeek komt uit in de Leie. Omdat ze bij hoge waterstanden haar water niet kan afvoeren, loopt de vallei dikwijls onder. Daardoor is doorheen de jaren een bijzonder ‘broekbos’ ontstaan. Dat is een nat overstroomd bos. Gelukkig kan u er wel met droge voeten door wandelen, want er werden houten knuppelpaden aangelegd.

Naast bos vindt u in dit natuurgebied ook lage weiden met knotbomen en houtkanten. Hier kan u enkele typische planten- en diersoorten terugvinden zoals de ijsvogel en de dotterbloem. En misschien ontmoet u er zelfs een schuchtere ree...

Net naast het portaal Grand Noble is er een boomgaard aangeplant met oude fruitrassen zoals Jefkespeer en Noorse Kriek.