Simulatiebeeld B401

Viaduct B401: naar een nieuw verhaal

Studie naar oplossingen voor een meer duurzame mobiliteit, leefbaarheid én kansen voor de enorme oppervlakte die hierbij kan vrijkomen.

De B401 brengt tot op vandaag verschillende autosnelwegen tot in het hart van de stad Gent. Sinds de bouw van deze fly-over in de jaren '70, is de visie op mobiliteit echter drastisch gewijzigd. De laatste decennia is er een evolutie naar een meer duurzame mobiliteit met meer aandacht voor langzaam verkeer en openbaar vervoer.

Daarom onderzocht de Stad Gent samen met een studieteam (Tractebel Engineering NV – 51N4E - Kobe Boussauw - Granstudio - Leeke Reinders en Jan Willem Van der Schans) in overleg met de Vlaamse overheid mogelijke toekomstscenario's voor het viaduct B401. Hierbij werd gezocht naar oplossingen voor een meer duurzame mobiliteit én voor de enorme oppervlakte die hierbij kan vrijkomen.

Studieteam aan het werk
 

Het studieteam begon zijn onderzoek in september 2017 en kreeg hiervoor een jaar de tijd. Daarbij werd gezocht naar toekomstmogelijkheden rond duurzame mobiliteit én naar andere invullingen voor de ruimte die hierbij kan vrijkomen op, onder en naast het viaduct aan de wijken Ledeberg en Bellevue en in het Zuidpark. Ook de inbreng van de Gentenaars was hierbij belangrijk! Daarom nodigde het studieteam en de Stad Gent gebruikers, bewoners, diverse doelgroepen en overheden uit om mee na te denken en te experimenteren.

Lees hier alles over de bruggenbouwers, hun ideeën en de ideeën van andere Gentenaars

Gedurende één jaar werkte het studieteam verschillende verhalen, verbeeldingen en concepten uit om de toekomst van het viaduct en zijn omgeving vorm te geven. Een analyse van de huidige toestand bracht alle sterktes en knelpunten in beeld. Vanuit verschillende thematieken, zoals openbaar groen, klimaat, economie, …. , werd een brede waaier aan ideeën, wensen en mogelijkheden in kaart gebracht die elk werden onderzocht en afgetoetst. Het onderliggende mobiliteitsaspect werd daarbij grondig onderzocht, op korte en lange termijn.

De resultaten van de studie
 

Op die manier ontstond een samenhangend verhaal voor de aanpak van het viaduct en de omgeving. Het resultaat van deze studie is dus een doordachte en gedragen visie, waarmee het overleg met de verschillende overheden kan aangegaan worden om tot een haalbare en realistische aanpak over te gaan. Het is een verhaal van transitie, een geleidelijke overgang via haalbare, en soms tijdelijke, tussenstappen naar een duurzame mobiliteit en leefbare stedelijke omgeving.

Dit is geen nieuwe en grootse Werf-van-de-Eeuw. Het viaduct zal geleidelijk aan minder autoverkeer verwerken, waardoor het ook even geleidelijk aan buiten gebruik kan genomen worden: eerst het centrale deel in het zuidpark, later ook de zijarmen ter hoogte van Ledeberg. Finaal kan een nieuwe stedelijke boulevard zorgen voor de verbinding tussen de stadsring R40 aan de St-Lievenspoort en de snelwegen E40-E17.

Dit gaat hand in hand met het voorzien van alternatieve mobiliteitsoplossingen: P&R’s aan verschillende invalswegen met een snelle verbinding naar de stad, meer fietsassen, een tram-, bus- of shuttleverbinding vanuit de Gentse zuidrand over het viaduct. Stap voor stap komt er zo ruimte vrij op, onder en naast het viaduct  die opnieuw kan bestemd worden voor openbaar groen en recreatie.  

De geleidelijke aanpak laat ook toe om te experimenteren met nieuwe ideeën en inzichten en met tijdelijke invullingen op en onder het viaduct. Ook bewoners en organisaties mogen hiervoor initiatieven voorstellen.

Onderaan deze pagina kunt u de volledige studie raadplegen.

Oog voor participatie

De keuze voor het studieteam rond Tractebel en 51N4E was niet toevallig. Zij werden gekozen op basis van hun visie en plan van aanpak met oog voor participatie. De Stad Gent werkte samen met het studieteam een participatief traject uit waarbij ze samen met gebruikers, bewoners, overheden, etc. nadachten, experimenteerden en nieuwe ideeën uitprobeerden.

Diverse trajecten

Naast de studie liepen er verschillende participatietrajecten met verschillende doelgroepen. Tijdens die trajecten gaven de deelnemers hun visie over de toekomst van het viaduct. Die resultaten waren een waardevolle input voor het onderzoek.

Zo waren er Ateliers met burgers en trajecten met verschillende doelgroepen - in samenwerking met Kind & Samenleving en Vormingplus.

Een kort verloop van de studie en de bijhorende participatietrajecten, vindt u onderaan deze pagina. Een communicatiecampagne rond de Bruggenbouwers, die ook op de steunpilaren van het viaduct te bewonderen waren, ondersteunde deze inspraakoefening en leidde onder meer tot het FLY-OVER-evenement tijdens Gent Autovrij.