Stadsbouwmeester

Vier rollen

Adviseur, organisator, aanjager, inspirator

De stadsbouwmeester vervult vier rollen:

1

De bouwmeester zet — als ADVISEUR — een helder en open proces van bouwen in en aan de stad op. Gent heeft nood aan duidelijke regels en afspraken die het bouwen en aanbesteden niet alleen helder, open en objectief maken voor iedereen, maar waarbij ook meer architecturale kwaliteit moet worden bereikt.

2

De bouwmeester zet zich — als ORGANISATOR — in om bruggen te bouwen tussen de actoren in de stad. Hij stelt samenwerking centraal tussen beleid, diensten, ontwerpers, bouwheren, stedelijke actoren, … Dat vraagt om nieuwe organisatievormen, overlegplekken, rondetafels en ateliers. De stadsbouwmeester roept daarom ‘5 kamers’ in het leven.

3

De bouwmeester dient — als AANJAGER — te werken aan een eigen en eigentijdse bouwcultuur die de identiteit van de stad Gent mee versterkt. En dit doet de stadsbouwmeester in debat en in samenwerking met bewoners, bouwheren, bestuur, architectuuropleidingen en het brede maatschappelijke veld.

4

De bouwmeester zal — als INSPIRATOR — bouwstenen aandragen voor een toekomstbestendige verstedelijking. Door wervende voorbeelden naar voor te schuiven over thema’s die cruciaal zijn voor de stad, kan de bouwmeester voeding bieden aan het stedelijk beleid, los van concrete aanleidingen en vragen. Hij wil met een brede blik (ver) voorbij de grenzen van vandaag denken.