Stadsbouwmeester Gent

Peter Vanden Abeele

Bio en achtergrond

Peter Vanden Abeele (°1979) is ingenieur-architect, stedenbouwkundig ontwerper en erkend ruimtelijk planner.

Hij werkte voordien onder andere als wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit Gent, en als projectleider bij AG Vespa in Antwerpen. Van 2009 tem 2011 was hij adviseur stedenbouw bij de stadsbouwmeester Antwerpen. Als vennoot van Maat-ontwerpers was hij nadien betrokken bij de ontwerpen voor regionale projecten en complexe stedenbouwkundige opgaves.

Sinds 2005 doceert hij in het vakgebied van het stedenbouwkundig ontwerpen aan de Universiteit Gent, met tussendoor ook opdrachten voor Sint-Lucas Hogeschool voor Architectuur en de Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg. Als expert zetelt hij in verschillende stedelijke adviesorganen (Gecoro en Kwaliteitskamer Architectuur Gent, stadsatelier Oostende).