overpoort.jpg

Project Overpoortbuurt

Stad Gent wil met dit project de leefbaarheid en veiligheid van de Overpoortbuurt versterken.

Waarover gaat het project Overpoortbuurt?

Met het masterproject Overpoortbuurt willen we in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren komen tot een Overpoortbuurt waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is, het hele jaar door, zowel overdag als 's nachts. Hierbij willen we een beter evenwicht tussen nachtleven en dagactiviteiten realiseren, het veiligheidsgevoel verhogen en de overlast en hinder doen afnemen. 

Waar staat het project Overpoortbuurt?

 • Eind 2018 werd een visienota en acties voorgesteld. Het project valt uiteen in drie grote pijlers:
  • Beheer;  sfeerbeheer, acties/experimenten rond licht en geluid, afvalkorven, publiek sanitair en openbaar domein;
  • Ruimtelijke uitwerking; integrale heraanleg van de straat ;
  • Programmatie; evenwicht tussen dag- en nachtactiviteiten.
 • De stad gaat aan de slag met deze visienota en werkt een actieplan uit in overleg met de stakeholders. Concreet willen we werken aan
  • sfeerbeheer;
  • acties/experimenten rond licht en geluid, afvalkorven, publiek sanitair en openbaar domein;
  • het revitaliseren van de bovenverdiepingen, opwaardering van de buitengevels;
  • integrale heraanleg van de straat
  • … .

Benieuwd naar de toekomstvisie van de Overpoortbuurt?

Lees hier het eindrapport PDF (28.01 MB)

Wat is de voorgeschiedenis van het Project Overpoort?

De afgelopen jaren  nam de Stad Gent, in nauw overleg met verschillende actoren, allerlei maatregelen voor meer leefbaarheid in de Overpoortbuurt. Zo waren er bijvoorbeeld het glasverbod, het plaatsen van camera’s en allerlei sensibiliseringscampagnes. Dit had al effect, maar de Stad Gent is nog geen stapje verder gegaan. Het studiebureau BUUR samen met Stad & Co, heeft in opdracht van de Stad en in samenwerking met buurtbewoners, horeca-en handelszaken en studentenvertegenwoordiging een traject voor een visie opgestart. Via klankbordgroepen, gesprekken en een enquête kwamen zij tot een visienota en actieplan voor de Overpoortbuurt.

Inspiratie

Om alvast inspiratie op te doen gingen een aantal handelaars, studenten en bewoners een bezoekje brengen aan Stratumseind, de langste kroegenstraat van Nederland.Er zijn heel wat parallellen met de Overpoortbuurt. Bekijk het filmpje om te zien hoe de stad Eindhoven de buurt aanpakte.

 

In de pers: mondmaskers verplicht in Overpoort vanaf 7 september 2020

De Stad Gent breidt vanaf maandag 7 september de mondmaskerplicht uit naar de studentenbuurt, meer bepaald op de as Sint-Pietersnieuwstraat – Overpoort en aanliggende straten waar veel studenten samenkomen. De Stad roept studenten op om daarnaast ook op drukke plaatsen een mondmasker te dragen.

Lees het bericht

 

In de pers: gratis kraantjeswater in Overpoort - 11 maart 2020

Zo goed als alle café-uitbaters van de Overpoortstraat beslissen in samenspraak met de Stad om gratis kraantjeswater aan te bieden. In de cafés hangt een extra label om dat kenbaar te maken. Met de maatregel willen de café-uitbaters en de Stad Gent gezond en veilig uitgaan stimuleren.