Lichtplan ook in de buitenrand

Na de binnenstad, wil de stad Gent in volgende fases ook de wijken in de buitenrand en de deelgemeenten en de Kanaalzone verlichten.

1. Wijken in de rand en deelgemeenten

In een tweede fase verlicht de stad Gent ook de wijken in de buitenrand en de deelgemeenten.

Krachtlijnen

De krachtlijnen van de tweede fase van het Lichtplan zijn:

  1. Consequente verlichting: de juiste hoeveelheid licht op de juiste plaats.
  2. Identiteit van de wijken en deelgemeenten versterken.
  3. Rationeel energiegebruik.
  4. Lichthinder en lichtvervuiling beperken.

24 deelverlichtingsplannen

Voor elk van de 24 wijken, deelgemeenten of stadsdelen van de Stad Gent is er een deelverlichtingsplan opgemaakt. Licht geeft een eigen identiteit en ondersteunt ook de verbinding van wijken en deelgemeenten met het stadscentrum, via groene structuren en zachte verkeersassen.

2. Haven en Gentse Kanaalzone in derde fase verlicht

In een derde fase van het Lichtplan werd er een afzonderlijk globaal lichtplan voor de Gentse Kanaalzone opgemaakt.

Partners

De Vlaamse overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate, de Vereniging van Havengebonden Ondernemingen (VEGHO) en het Havenbedrijf Gent gingen al eerder een samenwerkingsverband voor een strategisch kwaliteitsplan aan. Ook verlichting maakt hier deel van uit.

Krachtlijnen

De krachtlijnen van dit Lichtplan voor de Gentse Kanaalzone zijn;

1. De verlichting van de publieke ruimte en de bedrijventerreinen afstemmen op de specifieke behoeften en het gebruik

2. De identiteit van de haven versterken

3. De leefbaarheid van de dorpen in de Kanaalzone versterken

4. Lichtvervuiling tegengaan en rationeel rationeel energiegebruik.

3. Meer info?

Lees hierover meer in de volledige versie van het Lichtplan , zie professionele info over lichtplan.